Blogi

TEM tukee kolmen LNG-terminaalin rakentamista 65,2 miljoonalla eurolla

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 18.9.2014 kolmelle nesteytetyn maakaasun terminaalihankkeelle energiatukea yhteensä 65,2 miljoonaa euroa. Tuen avulla Manga LNG Oy rakentaa Tornioon, Skangass Oy Poriin ja Oy Aga Ab Raumalle terminaalit, joiden kautta saadaan laivaliikenteen ja suomalaisen teollisuuden käyttöön pääosin polttoöljyjä ja nestekaasuja korvaavaa energiaa.

– Jo näillä kolmella päätöksellä saamme käyntiin yli 200 miljoonan euron investoinnit nesteytetyn maakaasuun terminaaleihin, jotka käynnistävät Suomen rannikolle luotavan terminaaliverkoston rakentamisen, toteaa päätökset allekirjoittanut elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

– LNG tarjoaa laivaliikenteen käyttöön ilmastoystävällistä ja rikkivapaata polttoainetta. Samalla luomme vaihtoehtoisia hankintaväyliä kaasua käyttävälle teollisuudelle. LNG:n käytölle sekä meriliikenteessä että teollisuudessa arvioidaan olevan erityisen suuri markkinapotentiaali Satakunnan alueella. Myös Perämeren alueella terminaali mahdollistaisi LNG:n käytön kaikissa Perämeren pohjukan satamissa, Vapaavuori sanoo.

Manga LNG Oy:lle myönnetään 33 155 400 euroa Tornion Röytän satamaan rakennettavaan terminaaliin. Vuonna 2017 valmistuvan terminaalin LNG-säiliön tilavuus olisi 50 000 kuutiometriä. Manga LNG Oy on yhteisyritys, jonka omistavat Outokumpu Oyj, SSAB, Skangass Oy ja EPV Energia Oy.

Skangass Oy:lle myönnetään 23 441 500 euroa Porin Tahkoluodon satamaan rakennettavaan terminaaliin. Sen LNG-säiliön tilavuus olisi 30 000 kuutiometriä. Terminaalin valmistuisi syksyllä 2016. Skangass Oy on norjalaisen Skangass AS:n täysin omistama tytäryhtiö. Gasum Oy omistaa Skangass AS:stä 51 % ja norjalainen Lyse Energi AS 49 %.

Oy Aga Ab:lle myönnetään 8 619 200 euroa Rauman satamaan rakennettavaan terminaaliin. Sen kahdeksan LNG-säiliön yhteistilavuus olisi 10 000 kuutiometriä. Terminaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2017 alussa. Oy Aga Ab on ruotsalaisen Aga AB:n tytäryhtiö, joka on Linde Gas Holding AB:n omistuksessa. Sen omistaa saksalainen Linde AG.

Hankkeiden yhteenlaskettu rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi noin 500 henkilötyövuotta, ja niiden avulla syntyisi terminaaleihin ja logistiikkaketjuun lähes 40 pysyvää työpaikkaa. Niiden yhteenlaskettu LNG:n määrä olisi täydellä kapasiteetilla 450 000 tonnia, mikä vastaa yli 6 terawattituntia energiaa vuodessa. Ne vähentäisivät CO2-päästöjä vuodessa noin 370 000 tonnilla ja rikkipäästöjä 1 860 tonnilla.

Hallituksen keväällä 2013 kehysriihessä tekemän linjauksen mukaisesti valtion budjettiin on lisätty momentti LNG-terminaalien investointitukea varten. Siinä on valtuutta käytettävissä 123 miljoonaa euroa. Nyt tuettavien hankkeiden lisäksi ministeriössä on käsiteltävänä myös Haminan Energia Oy:n, LNG Finland ry:n ja Containerships Ltd Oy:n tukihakemukset. Tukipäätökset on tarkoitus tehdä kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana.

Inkooseen suunniteltu suuren kokoluokan alueellinen LNG-terminaali ei kuulu tämän kansallisen tukiohjelmaan piiriin. Tavoitteena on saada tälle hankkeelle tukea Euroopan komission PCI-listan kautta. Listan hankkeilla on tarkoitus kehittää Euroopan yhteistä kaasuverkkoa ja poistaa alueellista eristäytyneisyyttä.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, puh. 050 361 7511
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
teollisuusneuvos Herkko Plit, TEM, puh. 050 462 0788

Lisätiedot verkossa: www.tem.fi/energia/lng-terminaalien_investointituki