Puheet

Palkkaus.fi -palvelun julkistamistilaisuus, Helsinki

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

Arvoisat kutsuvieraat, hyvät suomalaisen työn ystävät,

Harva asia maailmassa on niin tiukasti säädeltyä kuin työ Suomessa. Voimme olla tästä kyllä ylpeitäkin, sillä pohjimmiltaan suomalaisessa mallissa on paljon hyvää. Säätelyllä on haluttu turvata yhtälailla työntekijän kuin työnantajankin oikeuksia ja samalla varmistaa, että yhteiskunta saa verotulojen muodossa oman siivunsa yhteisten palveluiden ja tulonsiirtojen turvaamista varten.

Jokaisella tarinalla, niin myös tällä, on kuitenkin myös kääntöpuolensa.

Hyvistä periaatteista huolimatta työllistämiseen liittyvä byrokratia ennakonpidätyksineen, tapaturmavakuutuksineen, työeläke- ja sosiaaliturvamaksuineen, palkkatodistuksineen, matkakulujen korvauksineen, kausi-ilmoituksineen, työttömyysvakuutusmaksuineen, vuosi-ilmoituksineen ja muine vaadittavine dokumentteineen aiheuttavat hengenahdistusta erityisesti työnantajassa. Äärimmäisestä ongelmasta voidaan puhua silloin, kun työllistäminen käy niin hankalaksi ja byrokraattiseksi, että ammattilaisen palkkauksen sijasta työ yritetään tehdä omin avuin – tai pahimmassa tapauksessa jätetään kokonaan tekemättä.

Suomalaisista yrityksistä 65 prosenttia on yksinyrittäjiä. Suomen 160 000 yksinyrittäjästä varmasti suuri osa tekee useamman ihmisen työt, koska ei uskalla palkata apua. Saman ongelman parissa painivat myös kotitaloudet, joissa palkattu arjen apu voisi olla erityisen tervetullutta. Lastenhoitajan palkkaamisen sijasta tehdään itse lyhyempää työpäivää, ammattimiehen tekemän kattoremontin sijaan yritetään selviytyä vielä muutama vuosi vanhalla ja teetetään remontti lopulta pimeästi, siivoojan palkkaamisen sijaan yritetään arjen kiireiden keskellä itse löytää aikaa siivoukselle – useimmiten siinä onnistumatta.

Varmaa on, että suomalaisissa kodeissa on tukuittain töitä, joita perheenäidit ja –isät eivät ehdi tai osaa itse tehdä. Yhtä varmaa on, että yhä useampi perhe ostaisi mielellään arjen askareisiin ammattilaisten apua, mutta työnantajaksi ryhtyminen tuntuu liian monimutkaiselta ja hankalalta. Tilanne on nurinkurinen ja samalla yhteiskunta häviää menettäessään yrittäjyyden ja työn teettämisen mukanaan tuoman lisäarvon ja hyvinvoinnin lisääntymisen. Lopulta ja pahimmillaan byrokratian pelossa teetetty pimeä työ nakertaa hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytyksiä.

Arvoisa yleisö,

Edellä kuvailemaani ongelmaan ratkaisun löysivät viisi kaverusta, jotka päättivät yhdessä julistaa byrokratian vastaisen sodan perustamalla yrityksen.

Tänään avattava Palkkaus.fi –palvelu kannustaa työllistämään, vähentää työllistämiseen liittyvää byrokratiaa ja auttaa samalla harmaan talouden torjunnassa. Palkkaus.fi on siis paljon muutakin kuin kaupallinen palvelu.

Erityisesti kotitalouksille suunniteltu vaivaton palkanmaksupalvelu on omalta osaltaan puolustamassa suomalaista työtä ja tuomassa kotitalouksille järkevän ja houkuttelevan vaihtoehdon palkkaamiseen. Samalla se edistää monen suomalaisen ammattinaisen ja –miehen mahdollisuutta työllistyä kotitalouksien palvelukseen. Palvelusta hyötyvät siis sekä työnantajat että työntekijät, mutta loppupeleissä suurin hyötyjä on lisääntyvien verotulojen muodossa koko yhteiskunta.

Hyvät kuulijat,

Kesälläkin kuultujen synkkien irtisanomisuutisten valossa on helppo ymmärtää jokaisen sellaisen teon arvo, joka luo Suomeen uutta työtä. Näitä tekoja tarvitaan monia.

Näköpiirissämme ei nimittäin ole mitään yksittäistä helppoa ratkaisua, joka toisi nopean käänteen talouskehitykseemme tai ratkaisisi sen aiheuttaneita ongelmia. Viimeisimmät suhdanneluvut ja talousennusteet ovat varsin koruttomia, vaikka jo pidemmän aikaa olemme toivoneet käännettä parempaan.

On valitettava tosiasia, että Suomen elinkeinoelämän rakenne on muuttunut rajusti – ja myös pysyvästi. Siksi on vaarallista tuudittautua edelleen viljeltyyn harhakuvitelmaan, että pelkästään parempi talouskehitys, elvyttävä finanssipolitiikka ja valtion lisävelkaantuminen ratkaisisivat kaikki ongelmamme. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

Taloutemme isot kivijalat, metsäteollisuus ja ICT-sektori Nokian johdolla ovat menettäneet pysyvästi työpaikkoja. Jokainen voi laskea, mitä esimerkiksi heinäkuussa kuullut surulliset uutiset Broadcomin 600 henkilön ja Microsoftin 1100 henkilön irtisanomisista tarkoittavat niin Oulun seudulla kuin koko Suomessa. Vaaditaan aika monta uutta yritystä paikkaamaan pelkästään jo tuo menetetty aukko.

Yksikään tulevaisuuteen katsova teko suomalaisen työn edellytysten rakentamiseksi ei siis ole liian pieni tai merkityksetön. Kaikkia keinoja tarvitaan. Ennen kaikkea on pyrittävä luomaan suotuisat toimintaedellytykset suomalaisille yrityksille kasvaa, työllistää ja investoida. Tämän lisäksi tarvitaan Palkkaus.fi:n kaltaisia innovatiivisia ratkaisuja – ratkomaan vaikka sitten yksi ongelma kerrallaan.

Itse uskon, että yksi keskeisistä tulevaisuuden menestysvalteista on kannustavuus.

Suomi menestyy, mikäli huolehdimme siitä, että työnteko ja yrittäjyys kannattavat aina. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työn ja yrittäjyyden verotusta voida enää kiristää, vaan sitä tulee maltillisesti keventää. Suomi menestyy, kun huolehdimme toimintaympäristön kannustavuudesta purkamalla juuri ylimääräistä säätelyä ja byrokratiaa. Suomi menestyy, mikäli kannustamme jokaista suomalaista kehittämään omaa osaamistaan ja panostamme suomalaiseen koulutukseen. Menestyksen tekevät tai ovat tekemättä suomalaiset ihmiset – ja siksi tarvitsemme kannustavuutta lisääviä päätöksiä lannistavien ratkaisujen sijaan.

Yksi Palkkaus.fi –palvelun ansioista onkin, että myös se lähtee liikkeelle kannustavuuden ideasta – palvelu tekee työn tarjoamisesta kannustavampaa helpottamalla siihen liittyvää paperinpyöritystä. Myös asenne Palkkaus.fi:n taustalla on mitä mainioin – konkreettiseen pulmaan on haettu konkreettinen ratkaisu haastamalla vanhat toimintamallit, katsomalla eteenpäin, hyödyntäen modernia teknologiaa. Juuri tällaista joustavuutta ja ketteryyttä ongelmien ratkaisuun tarvitsemme.

Laajemmassakin mittakaavassa on niin, että yrityskenttämme on pystyttävä uudistumaan ja keksimään entistä innovatiivisempia ratkaisuja. Suomeen syntynyt startup –buumi on synnyttänyt monia uusia yrityksiä, jotka etsivät keinoja tehdä asioita uudella tavalla. Samanlaista uudistumista edellytetään myös suurilta yrityksiltämme. T&k –toiminta, innovaatiot ja ennen kaikkea koulutus muodostavat talouden entistä tärkeämmät tukijalat, mutta ennen kaikkea mahdollisuuden vastata maailman nopeaan muutokseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Jatkuvien muutosten maailmassa myös poliittiselta päätöksenteolta sekä julkiselta vallalta tarvitaan kykyä kääntää laivan kurssia nopeastikin. Varmaa on, että voittajan ratkaisu näihin nopeisiin muutoksiin ei ainakaan ole jäykkyyden, byrokratian ja säätelyn lisääminen.

Suomen perinteiset vahvuudet, kuten osaava työvoima, toimiva infra, maailman parhaimmistoon kuuluva koulutusjärjestelmä sekä poliittinen vakaus muodostavat hyvän perustan kasvulle. Perustan päälle voimme rakentaa pitkäjänteisellä talouspolitiikalla, joka turvautuu julkisen talouden tervehdyttämiseen, kustannusmalttiin sekä ennen kaikkea ihmisten ja yritysten kannustimien lisäämiseen.

Hyvät ystävät, arvoisat kutsuvieraat,

Suomi on aina menestynyt vain työtä tekemällä ja yrittämällä. Työ kasvavan ja uusiutuvan Suomen eteen ei ole lyhyt pikamatka, vaan keskimääräistä haastavampi kestävyyslaji, joka vaatii vielä paljon työtä niin tältä kuin tuleviltakin hallituksilta, suomalaisilta yrityksiltä ja jokaiselta meistä.

Haluan henkilökohtaisesti kiittää Palkkaus.fi –palvelun perustajia, jotka ovat lähteneet matkalle mukaan oikealla asenteella, ratkaisuja hakien. Tänään saamme olla mukana todistamassa uutta tekoa suomalaisen työn puolesta. Onnea ja menestystä yrityksellenne myös jatkossa!