Uutiset

Ministeri Vapaavuori matkustaa EU:n kilpailukykyneuvoston epäviralliseen kokoukseen 21.–22.7.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Ministeri Vapaavuori matkustaa EU:n kilpailukykyneuvoston epäviralliseen kokoukseen 21.–22.7.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori osallistuu EU:n kilpailukykyneuvoston epäviralliseen kokoukseen Milanossa 21.–22.7.2014. Kokouksessa käsitellään teollisuus- ja tutkimuspolitiikkaa.

Teollisuuspolitiikan osalta kokouksessa keskustellaan siitä, miten EU:n päätöksenteko voisi edistää kilpailukykyä entistä paremmin. Keskeiselle sijalle keskustelussa nousee kilpailuvaikutusten arviointi sekä uusissa lakialoitteissa että olemassa olevan lainsäädännön jälkiarvioinneissa.

Suomen mielestä EU tarvitsee ennen kaikkea ennustettavaa, vakaata, innovaatio- ja kilpailukykymyönteistä lainsäädäntöä. Vaikutukset yritysten kilpailukykyyn tulee jatkossa arvioida järjestelmällisesti kaikessa EU:n päätöksenteossa.

Tutkimuspolitiikan osalta kokouksessa käsitellään tutkimusinfrastruktuuria. Keskustelujen pääteemoja ovat eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurin strateginen suunnittelu, rahoituksen kohdentaminen ja pitkäjänteisen toiminnan varmistaminen.

Lisätietoja:
kaupallinen neuvos Kari Virtanen, TEM, puh. 029 504 7707
neuvotteleva virkamies Eeva-Liisa Kortekallio, TEM, puh. 029 506 3871

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2466&89531_m=115668