Blogi

Telakkauutisointi huolella pohdittua

Telakkauutisointi huolella pohdittua

Valtio julkisti torstaina tiedon siitä, että se käy yhdessä saksalaisen Meyer Werftin kanssa neuvotteluja STX Finland Oy:n Turun telakkatoimintojen mahdollisesta ostamisesta. Jotkut ovat tämän jälkeen ihmetelleet, miksi asia uutisoitiin.

Sekä asian julkistamiselle että julkistamisen ajoitukselle on loogiset perusteensa.
STX Finlandin vaikea tilanne on ollut tiedossa jo pitkään. Yhtä ilmeisemmäksi on myös tullut, että telakkatoiminnan turvaaminen edellyttää nykyistä vakavaraisempaa ja sitoutuneempaa omistajuutta. Valtiovalta on johdollani laaja-alaisesti kartoittanut tällaisia vaihtoehtoja jo pitkään. Kuten monesti on todettu, olemme valmiit kaikkiin laillisiin ja järjellisin keinoihin telakan pelastamiseksi.

Vierailin jo viime vuoden marraskuussa Meyer Werftin, yli 200-vuotiaan saksalaisen perheyhtiön luona. Tapaamisesta ja vierailusta Papernburgin telakalla jäi todella hyvä kuva. Kyse on suurella ammattitaidolla hoidetusta maailmanluokan telakasta. Jos ja kun tämä – maailman parhaaksi telakaksikin kutsuttu – yhtiö on aidosti kiinnostunut Turun telakkatoiminnoista, sen on pakko perustua ajatukseen, jonka mukaan Turussa voidaan harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa.

Sinänsä tämä tukee omia aiempia lausuntojani: varsinkin Turun alihankkijaverkosto on maailmanluokkaa. Osaamistakin on vaikka muille jakaa. Ongelmana sen sijaan on ollut sitoutuneen omistajuuden puute.

Olen monessa yhteydessä ja itse asiassa erittäin järjestelmällisesti todennut, että valtio ei sulje pois myöskään omistajuutta Turun telakan suhteen. Sen sijaan olen todennut, että valtion varaan uutta omistajuutta ei voi rakentaa ja että valtion mahdollinen mukaantulo edellyttää uskottavaa ja sitoutunutta teollista ankkuriomistajaa.

Viime syksynä siis löysimme tällaisen ja nyt meillä on tällainen kumppani. Jos tällainen maailmankuulu, säännöllisesti hyvää tulosta tekevä perheyhtiö uskoo asiaan, valtiokin voi näin tehdä. Samalla täyttyisi vaatimus omistusjärjestelyjen markkinaehtoisesta toteutumisesta, jota olen koko ajan peräänkuuluttanut.

Neuvottelut ovat vasta alkuvaiheessa, eikä tällaisista yleensä tiedoteta. Kyseinen tapaus ei kuitenkaan ole tavanomainen.

Turun-telakan tämänhetkinen tilanne on korostetun epävarma. Korealaisen STX-konsernin taloudelliset vaikeudet ovat ensin hankaloittaneet ja tämän jälkeen käytännössä estäneet uusien tilausten saamisen telakalle. Jo tästä on luonnollisesti seurannut asteittain kasvavaa epävarmuutta. Valtiovallan tehtävänä puolestaan on vähentää epävarmuutta, jos sillä suinkin on siihen mahdollisuus.

Toukokuun loppupuolella – parin viikon päästä – telakalla rakenteilla olevista kahdesta TUI-aluksesta ensimmäinen valmistuu ja luovutetaan asiakkaalle. On selvää, että tämän myötä epävarmuus tulevasta sekä telakan omien työntekijöiden että alihankkijoiden piirissä kasvaa entisestään. Sama koskee myös telakan rahoittajia. Ja luonnollisesti paineet erityisesti valtiovaltaa kohtaan kovenevat entisestään. Kun telakalla tämän jälkeen keskitytään ainoan jäljellä olevan laivatilauksen rakentamiseen uhkakuvat jopa koko telakan sulkemisesta ja kunniakkaan risteilijärakentamisemme päättymisestä ymmärrettävästi voimistuvat.

Vaikka on tärkeää tiedostaa, ettei mitään takeita käynnissä olevien neuvottelujen onnistumisesta ole olemassa, eikä valtio voi niiden osalta luvata mitään muuta kuin yrittävänsä parhaansa, tiedottamalla asiasta halusimme tässä herkässä vaiheessa viestittää kaikille telakan kanssa tekemisissä oleville ja aivan erityisesti sen henkilöstölle, alihankkijoille ja rahoittajille, että käynnissä on vakava pyrkimys löytää telakan toiminnan jatkumisen turvaava ratkaisu.

Tiedottamalla asiasta halusimme myös viestittää olevamme vakavalla mielellä liikkeellä ja vielä sitäkin, että telakan tilauskannan hiipuminen korostaa sitä, että neuvotteluissa on päästävä nopeasti eteenpäin. Aikaa hukattavaksi ei yksinkertaisesti ole. Neuvotteluissa pitäisi pian päästä tositoimiin. Toivon ja uskon, että tämä viesti noteerataan Koreassa asti.
Toisin kuin vielä jokin aika sitten, tiedossamme on nyt, että myös telakan nykyinen korealainen omistaja on aktivoitumassa. Meillä on siksi kaikki syy osaltamme paitsi tukea tätä prosessia, myös pyrkiä sitä kaikin keinoin vauhdittamaan, mihin aikeemme julkistaminen osaltaan tähtää.

Valtiovallalla on Turun telakkatoiminnan turvaamisen osalta selkeä tahtotila. Lopulliset ratkaisut riippuvat kuitenkin monista muistakin toimijoista. Kumppanimme nimen ja ylipäänsä yhteisen aikomuksenamme julkistamisella pyrimme erittäin vaikeassa tilanteessa vain ja ainoastaan edistämään itse asiaa – suomalaisen laivanrakennustoiminnan mahdollisimman suotuisaa tulevaisuutta.