Blogi

Talvivaaran ongelmat vaativat pitkän aikavälin ratkaisuja

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan tänään 30.4.2014 julkistettu Talvivaaran tilinpäätös kertoo karua kieltä yhtiön tilanteesta.

– Yhtiön taloudellinen tilanne on erittäin haastava. Kuten tunnettua, yhtiön tervehdyttäminen ei ole riippuvainen pelkästään yrityssaneerausmenettelyn ajaksi tarvittavasta lisärahoituksesta, vaan paljon pidempiaikaisista panostuksista, Vapaavuori arvioi.

– Yhtälö on hyvin vaikea ja siihen on koetettu hakea ratkaisua jo yli puoli vuotta toistaiseksi heikoin tuloksin. Positiivisella puolella maininnanarvoista on nikkelin maailmanmarkkinahinnan nousu, joka hieman parantaa yhtiön tilannetta, Vapaavuori kommentoi.

Ympäristölupapäätöksen tarkka analysointi tarpeen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi tänään myös päätöksensä Talvivaaran ympäristölupahakemukseen. Vapaavuoren mukaan lupapäätös on merkittävä kaivoksen toiminnan kannalta. Laajaan päätökseen tutustuminen ja analysointi vaativat aikaa.

– Ensikommenttina voi todeta, että kaivokselta vaaditut 107 miljoonan euron ympäristövakuudet ovat poikkeuksellisen suuret. Toisaalta vakuussumma perustuu tarkkaan arviointiin kaivosalueen riskeistä, joten siinä mielessä viranomaisen viesti on selkeä, Vapaavuori toteaa.

– Mittavat ympäristövakuudet sekä yhtiön tarvitsema uusi ympäristölupa korostavat sitä, että oikeita ratkaisuja vaaditaan vielä vuosien ajan. Ensivaiheessa on syytä odottaa, että uusi ympäristölupa saa lainvoiman.

Vastuu toiminnan jatkuvuudesta yhtiöllä

Vapaavuoren mukaan valtio on jo syksystä alkaen pitänyt erillistä virkamiesryhmää erityisvalmiudessa Talvivaaran tilanteen vuoksi.

– Pitää muistaa, että Talvivaaralla on toimiva johto ja hallitus sekä selvittäjä, jotka ovat vastuussa yhtiön tilanteesta. Valtion on kuitenkin viime kädessä pidettävä huoli maan kannalta keskeisistä kysymyksistä. Valtio on valmis tekemään kaiken laillisen ja järjellisen, jotta kaivostoiminta voisi jatkua Talvivaarassa. Ensisijaisesti vastuu toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta on kuitenkin yhtiön omilla toimielimillä, Vapaavuori muistuttaa.