Blogi

Ihmisen vapaus ja vastuu, sivistys ja luottamus, reilusti ja rohkeasti

Maailma muuttuu huimaa vauhtia. Samoin muuttuvat asiat, joihin pitää ottaa kantaa ja kysymykset, jotka edellyttävät ratkaisemistaan. Ne arvot, aatteet ja ihanteet, joiden pohjalta ratkaisuja haetaan, eivät kuitenkaan muutu samalla tavalla.

Maailmankatsomukseni on porvarillinen, olkoonkin että mainittu sana hieman vanhahtava onkin.

Uskon vahvasti sivistykseen niin yksilön kuin yhteiskunnankin kehittymisen tärkeimpänä lähteenä. Korkea osaaminen on paras avumme yhä kovemmassa kansainvälisessä kilpailussa. Kyse on myös sydämen sivistyksestä.

Minulle kaikki kaikessa on ihminen, yksilö ja yksilönvapaus. Ihmisarvo on loukkaamaton, jokainen yksilö yhtä arvokas, suvaitsevaisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen tärkeää.

Vapauden vastinparina on vastuu. Olemme vastuussa itsestämme ja läheisistämme. Vastuupiirimme on kuitenkin laajempi kattaen huolenpidon tulevista sukupolvista, luonnosta ja ympäristöstä. Tähän liittyy myös välittäminen.

Kaikille pitää suoda yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa itseään. Reilu ja oikeudenmukainen yhteiskunta kumpuaa mahdollisuuksien tasa-arvosta. On myös reilua, että ahkeruudesta ja osaamisesta palkitaan. Onnistumisen pitää olla suotavaa, mutta myös epäonnistumisen mahdollista. Niistä, jotka eivät itsestään kykene huolehtimaan, on muiden pidettävä huolta.

Olennaista on mennä eteenpäin. Meillä on oltava rohkeutta määrätietoisesti uudistaa ja uudistua. Ajattelumme on oltava avointa ja mielemme kansainvälinen. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää ihmisten välisen luottamuksen lisäksi luottamusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Poliittisen ajattelun, oman arvomaailmansa, aatteellisen perustan ja olennaisten ihanteiden keskeisen sisällön kiteyttäminen muutamaan sanaan on aina vaikeaa, ja tekee parhaimmissakin tapauksissa väkivaltaa aiheen moniulotteisuudelle. Silti se on tärkeää ja tarpeellista.

Kaiken edellä kuvatun – ja paljon muuta itselleni tärkeää – voi tiivistää seuraavasti: Ihmisen vapauteen ja vastuuseen uskoen, sivistyksestä voimaa ammentaen, luottamukseen perustaen, reilusti ja rohkeasti uudistaen.

Tai hieman toisin sanoin: Vastuuta, vapautta, sivistystä ja luottamusta on vietävä eteenpäin reilusti ja rohkeasti. Kokoomuksen arvot ovat perusta, jonka varaan rakennamme parempaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa.

Olen lähtenyt politiikkaan parantaakseni maailmaa. Tällä tiellä arvot ja ihanteet toimivat minulle karttana ja kompassina. Niiden puolesta poliittista kamppailua on aina käyty ja tullaan aina käymään. Viime kädessä kyse on toki kyvystä käytännössä saada aikaan oikeita ratkaisuja. Näiden ajassa muuttuvien ratkaisujen on kuitenkin pohjauduttava johonkin pysyvämpään. Siksi juuri vahva arvopohja on kaiken perusta. Ja syy olla mukana.

Aion tarkentaa ja täydentää näitä arvojani, antaa niille konkreettisempaa sisältöä kevään kuluessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *