Blogi

Soteratkaisun löytyminen oleellista poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on tyytyväinen eduskuntapuolueiden yhteiseen ratkaisuun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa.  Vapaavuoren mukaan soteuudistus on viimeisten vuosien aikana osoittautunut tavallista olennaisesti kiperämmäksi kysymykseksi pitkälti sen takia, että siihen kytkeytyy monia sinänsä oikeita, mutta keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

Kokoomuksen puoluehallitus nimitti joulukuussa puolueen sisäisen työryhmän pohtimaan ratkaisuvaihtoehtoja kunta- ja soteuudistukseen, minkä puheenjohtajana Vapaavuori on toiminut.

– Poliittisen järjestelmän uskottavuuden ja kestävyysvajeen asteittaisen taltuttamisen takia soteratkaisun löytäminen oli välttämätöntä Vapaavuori toteaa.

– Valmistelutyön aikana on hyvin käynyt ilmi, ettei täydellisiä ratkaisuja ole löydettävissä, vaan kaikissa malleissa on myös kiistattomia heikkouksia. Tämä koskee myös nyt hyväksyttyä mallia. On erittäin tärkeää, että jatkovalmistelu tehdään ripeästi mutta huolellisesti, Vapaavuori jatkaa.

Vapaavuoren mukaan nyt löydetty ratkaisu on selkeä ja yksinkertaistaa järjestelmäämme – toisin kuin moni muu esillä ollut malli. Sen etuna on lisäksi se, että sotejärjestelmän muoto tulee nyt ratkaistuksi vuosikymmeniksi eteenpäin.

– Uudistus on historiallinen ja kansainvälisessäkin vertailussa edistyksellinen yhdistäessään sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Koska kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään jatkossa viiden alueen pohjalta, uudistus turvaa myös riittävät väestöpohjat. Uudistus mahdollistaa toimivat palveluketjut, purkaa hallinnon raja-aitoja ja vähentää tarpeetonta päällekkäisyyttä.

Vapaavuori huomauttaa, että soten järjestämisen kannalta erinomainen ratkaisu vaikuttaa olennaisesti myös moniin muihin asioihin, kuten kunnalliseen itsehallintoomme.

– Muutoksen seurauksena on iso mullistus koko kunnallishallintojärjestelmässämme. Syy mennä näin käänteentekeviin uudistuksiin kumpuaa ainakin osin kuntahallintomme kykenemättömyydestä omaehtoisesti mukautua muuttuvan maailman tarpeisiin, Vapaavuori arvioi.

– Uudistus edellyttää perustavaa laatua olevaa uudelleenajattelua, runsasta jatkovalmistelua ja koko järjestelmämme raivaamista uusille laduilla. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että uudistuksen peruspilarit on nyt hyväksytty kaikkien eduskuntapuolueiden toimesta. Erityisen arvokasta on oppositiopuolueiden mukanaolo, Vapaavuori päättää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *