Blogi

Asunnon hankintaan valmisteilla maltillinen lainakatto

Valtiovarainministeriö on valmistellut tänä keväänä annettavaa pankkilainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa lakiehdotusta. Lakiehdotukseen sisältyy säädöksiä koskien asuntolainojen enimmäisluototusastetta eli ns. lainakattoa. Lainakatto asettaa rajoitteita pankin myöntämän luoton määrälle suhteessa luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arvoon. Valtioneuvoston tarkoituksena on antaa lopullinen lakiesitys maalis-huhtikuussa 2014. Asiaan kohdistuvan yleisen kiinnostuksen johdosta siitä on kuitenkin katsottu perustelluksi tiedottaa tavanomaista aikaisemmassa vaiheessa.

– Lakiehdotuksen ajankohta ei liity Suomen asuntomarkkinoiden tai asuntoluototuksen tilaan, jossa erityisiä ylikuumenemisen merkkejä ei ole näköpiirissä. Suomen on kuitenkin tarpeen huolehtia siitä, että sillä on käytettävissään tarvittaessa riittävät välineet markkinoiden pitkän aikavälin vakauden varmistamiseksi. Suomen rahoitusmarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen ylläpitämiseksi on tärkeää, että Suomen sääntelykehikko vastaa kansainvälisiä vaatimuksia, toteaa rahoitusmarkkina-asioista vastaava elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

– Ehdotuksen sisällöstä on neuvoteltu tiiviisti VM:n ja pankkialaa edustavan FK:n kanssa. Pidän erittäin arvokkaana, että sisällöstä on syntynyt sopu ja molemmat osapuolet ovat sitoutuneet ehdotettuun malliin, Vapaavuori kertoo.

Lakiehdotuksen mukaan pankki saa myöntää asunnon hankintaa varten lainaa enintään 90 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta. Käytännössä vaatimus tarkoittaa, että asunnonostajalla olisi oltava vähintään 10 prosentin omarahoitusosuus tai asunnon lisäksi omarahoitusosuutta vastaava määrä muita hyväksyttäviä vakuuksia. Lainakatto olisi voimassa pysyvästi suoraan lain nojalla.

Ensiasuntoa hankittaessa lainakatto olisi ehdotuksen mukaan 95 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta, eli vaadittava omarahoitusosuus puolittuisi 5 prosenttiin. Ministeri Vapaavuori pitää tätä tärkeänä, jotta säädös ei muodostu kohtuuttomaksi esteeksi ensiasunnon hankinnassa.

Lainakaton ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 heinäkuun alusta lukien. Ensiasunnon hankintaa tai asunnonvaihtoa suunnittelevilla on siten yli kaksi vuotta aikaa varautua lainakaton voimaantuloon.

Lakiehdotus antaisi Finanssivalvonnalle valtuudet tiukentaa laissa säädettyä yleistä lainakattoa tilanteessa, jossa asuntomarkkinat uhkaavat ylikuumentua tavalla, joka vaarantaa kansantalouden tai rahoitusmarkkinoiden vakauden. Finanssivalvonta voisi alentaa lainakattoa edelleen korkeintaan 10 prosenttiyksiköllä, jolloin enimmäisluototussuhde voisi poikkeustilanteessa alentua aina 80 prosenttiin asti (85 prosenttiin ensiasuntojen kohdalla). Lisäksi Finanssivalvonta voisi tällaisissa poikkeusoloissa tietyiltä osin rajoittaa niiden vakuuksien joukkoa, joita lainakattoa laskettaessa hyväksytään.

Lainakaton tarkoituksena on ehkäistä erityisesti asuntomarkkinoiden mahdollisesta ylikuumenemisesta aiheutuvia kokonaistaloudellisia riskejä. Kuten Suomen kokemukset 1990-luvun alkuvuosilta sekä Irlannin ja Espanjan tapahtumat viimevuosina osoittavat, tällaiset riskit voivat hallitsemattomasti kasvaessaan johtaa vakaviin makrotaloudellisiin ongelmiin. Muun muassa Kansainvälinen valuuttarahasto ja Euroopan Keskuspankki ovat kehottaneet valtioita ottamaan käyttöön tällaisia rahoitusmarkkinoiden ohjausvälineitä.

Valtiovarainministeriö
Tiedote

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *