Puheet

Kestävän kaivannaisteollisuuden Round Table, Helsinki

Arvoisat läsnäolijat,

Tervetuloa kestävän kaivannaisteollisuuden pyöreänpöydän keskustelutilaisuuteen.

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi –toimintaohjelma julkistettiin viime vuoden huhtikuun lopulla. Sitä ennen käynnissä oli vajaan vuoden mittainen laaja yhteistyö muutamana suurempana kokoontumisena sekä työryhmätöinä. Ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on käynnistynyt laajapohjaisen ohjausryhmän valvonnassa. Kohta kuulemme työn edistymisestä lisää kansliapäälliköiden esittelystä.

Kestävän kaivannaistoiminnan ohjelma on osa Cleantechin strategista ohjelmaa, jossa Suomen tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä kasvattaa cleantech-yritysten liikevaihtoa viennin avulla, kaksinkertaistaa kotimarkkina ja luoda uusia puhtaan teknologian työpaikkoja. Kaivannaisalan tulee tämän ohjelman siivittämänä tehdä osansa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Eikä kyseessä ole vain yksi ohjelma. Kyseessä on tärkeä työ, jolla hyödynnämme meille suotuja luonnonvaroja, niiden avulla kehitettyä osaamista ja liiketoimintaa kansainvälisen tason osaamiseksi.

Rehellinen pitää olla ja vuosi 2013 olikin kaivannaisteollisuudelle haasteellinen. Voidaan sanoa, että Talvivaarasta on kohkattu jo paljon. Yleisemmin alalla raaka-aineiden hintojen lasku johti sopeutustoimiin ja jopa tuotannon keskeytyksiin. Rahoituksen saannin vaikeutuminen näkyi etsintätoiminnassa ja investointien lykkääntymisinä. Pitkällä aikavälillä metallien ja mineraalien kulutuksen kasvu kuitenkin jatkuu – maailman väkiluku kasvaa, kaupungeissa asuvan väestön osuus lisääntyy ja elintason nousu kehittyvissä maissa lisää hyödykkeiden kulutusta. Uusien, myös puhtaan teknologian, laitteiden tekemiseen tarvitaan useampia eri metalleja ja mineraaleja. Viime viikkoina havaittu metallien – mm. kuparin – hintakäyrien kääntyminen nousuun saattaa jo ennakoida talouden käännettä parempaan.

Kun koko Suomen talous on rakennemuutoksen kourissa ja vienti yskii, kaivannaisteollisuuden ja kaivannaisalan teknologioiden ja palvelujen kehittämiseen liittyvän kasvupotentiaalin hyödyntäminen on entistä merkityksellisempää.

Suomella on erinomaiset lähtökohdat kaivannaisalan kasvulle sekä mineraalialan tuotteiden että niiden valmistuksen teknologiaan ja osaamiseen liittyen. Suomen kallioperän mineraalivarat tarjoavat hyvät edellytykset kasvattaa jalostettujen metalli-, mineraali- ja kivituotteiden tuotantoa ja vientiä. Aika mineraaliesiintymän löytymisestä toimivaksi kaivokseksi on kuitenkin pitkä ja viivettä lisäävät tällä hetkellä monet luvat ja niiden pitkät käsittelyajat.

Metallien ja mineraalien kysynnän kasvaessa kaivosteollisuuden laajeneminen uusille alueille sekä tiukentuvat vaatimukset toiminnan tehokkuuden ja ympäristön suhteen luovat markkinoita uusille teknologioille ja ratkaisuille. Suomalainen kaivosteknologia tunnetaan maailmalla. Globaaleilla markkinoilla toimivien suomalaisten kaivosteknologia- ja palveluyritysten joukko on kuitenkin varsin suppea. Viennin kasvattamiseen tarvitaan jo tunnettujen kärkiyritysten lisäksi uusia kasvuhakuisia toimijoita.

Tänä päivänä keskustelemme, tunnistamme kipupisteitä ja haemme ratkaisuja niihin haasteisiin, joita liittyy yritysten kasvun, viennin lisäämisen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja erityisesti siihen miten toimintaympäristöä, hallinnollisia prosesseja ja muita tukijärjestelmiä tulisi kehittää kasvun ja viennin vauhdittamiseksi kestävällä tavalla.

Lähestymme päivän teemoja esimerkkiyritysten avulla.

– Ensimmäisessä esimerkkitapauksessa (Mustavaaran Kaivos Oy) voitaneen hyvin puhua uuden teollisen symbioosin synnyttämisestä.
– Toinen esimerkkimme (Paakkola Conveyors Oy) on voimakkaasti kasvaneesta teknologia- ja palveluyrityksestä sekä kasvun haasteista.
– Kolmannessa esityksessä tarkastellaan teknologiayrityksen viennin haasteita pk-yrityksen näkökulmasta.

Ennen päivän ydinteemoja kuulemme lyhyet katsaukset toimintaohjelman toteutukseen, kaivosten stressitestien tuloksiin ja kaivosten ympäristöturvallisuutta käsitelleen viranomaistyöryhmän tuloksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *