Uutiset

Talvivaaran tilanne erittäin vaikea

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa Talvivaaran tämänpäiväisen osavuosikatsauksen osoittavan, että yhtiön taloudellinen tilanne erittäin vaikea. Talvivaaran oman arvion mukaan muun muassa yhtiön rahoitusasema on heikentynyt jopa ennakoitua huonommaksi.

Vapaavuoren mukaan yhtiön talousvaikeudet ovat seurausta vaikeuksista nostaa nikkelin tuotanto kannattavan liiketoiminnan edellyttämälle tasolle, nikkelin alhaisesta maailmanmarkkinahinnasta sekä ympäristökysymysten epäonnistuneesta hallinnasta.

– Yhtiö on kuluvan vuoden aikana osoittanut edistymistä ympäristöongelmiensa haltuun saamisessa olkoonkin, että haasteet ovat yhä merkittäviä. Myös yhtiön tuotantoprosessia on pystytty parantamaan. Yhtiön kassan koko vuoden kestänyt hupeneminen on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa sen toiminnan jatkuvuus edellyttää Talvivaaran ilmoituksen mukaisesti erityistoimia, Vapaavuori toteaa.

Vapaavuoren mukaan viimeaikainen julkinen keskustelu on korostanut valtion omistajaroolia yhtiössä. Hänen mukaansa valtiolla on kuitenkin omistajapohjasta riippumaton, huomattavasti laajempi intressi yhtiön suhteen.

– Talvivaara on merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Yhtiöllä on iso alueellinen ja elinkeinopoliittinen merkitys. Tämän ohella yhtiön toiminnalla on tunnettuja erittäin merkittäviä ympäristöllisiä ulottuvuuksia. Kaikki tämä huomioon ottaen on luonnollista, että valtiovalta on tarkasti ja huolellisesti seurannut yhtiön tilan kehittymistä ja myös ottanut osaa sitä koskeviin erilaisiin keskusteluihin.

Valtiovallan kokonaisintressin koordinoinnista yhtiön suhteen vastaava Vapaavuori vahvistaa yhtiön ilmoituksen käynnissä olevista rahoitusneuvotteluista.

– Valtio on aktiivisesti osallistunut neuvotteluihin, joiden tavoitteena on löytää yhtiön toiminnan jatkumisen sekä ympäristöllisten riskien hallinnan turvaava rahoitus. Edellytyksenä on markkinaehtoinen ratkaisu, jossa yksityiset toimijat osallistuvat valtion kanssa yhtäläisellä tavalla rahoitusratkaisun toteuttamiseen. Kuten yhtiö itsekin toteaa, varmuutta tällaisen ratkaisun löytymisestä ei ole.

Vapaavuori toteaa, että erityisesti Talvivaaran roolista julkisesti noteerattuna pörssiyhtiönä seuraa, ettei valtio voi tätä yksityiskohtaisemmin kommentoida yhtiön tilaa, käynnissä olevia rahoitusneuvotteluja tai ylipäänsä valtion roolia yhtiön tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *