Uutiset

Suomi voi kaksinkertaistaa biotalouden arvon

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori korostaa biotalouden mahdollisuuksia Suomen taloudelle. Ministerin mukaan biotalous on jo nyt keskeinen osa Suomen taloutta ja metsäbiotalouden osuus tästä kokonaisuudesta on peräti puolet.

– Hallitus on vahvasti sitoutunut omilla toimillaan edesauttamaan biotalouden kehittymistä. Parhaillaan Suomessa laaditaan kansallista biotalousstrategiaa. Valtio on lisäksi suunnannut energiatukia uusiutuvan energian investointeihin. Lupaavia alueita ovat biopolttoaineet niin biodiesel kuin etanoli, totesi Vapaavuori puheessaan Metsäbiotalouden roadshow´n päätösseminaarissa 7.11.2013 Säätytalolla.

Vapaavuori arvioi, että globaalisti biotalous on siirtymässä juuri nyt nopean kasvun vaiheeseen, jolloin arvoverkot muokkautuvat uudelleen, markkinat ja kysyntä kasvavat voimakkaasti ja tästä kaikesta seuraa uusia, kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

– Näissä tilanteissa markkinat myös jaetaan, otollinen aikaikkuna on juuri nyt ja nopeus on valttia. Ketterät maat ja ketterät yritykset ovat voittajia tässä kisassa.

– Suomella on hyvät mahdollisuudet selviytyä voittajana tässä kilpailussa. Mutta tämä vaatii teollisuudeltamme rohkeutta ja ripeyttä tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Markkinoiden heikkojen signaalien aktiivinen seuraaminen sekä panostukset tutkimus- ja kehitystyöhön ovat keskeisessä asemassa. Erilaisten pilotti- ja demonstraatiohankkeiden avulla puolestaan voidaan nopeuttaa innovaatioiden syntyä ja niiden markkinoille menoa. Nyt jos koskaan tarvitsemme omia vahvuuksiamme – korkeaa osaamista, uuden innovointia sekä herkkyyttä tehdä tarvittaessa nopeitakin muutoksia, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuoren mukaan Suomen menestykselle ja taloudelliselle kasvulle on välttämätöntä, että teollisuutemme ja yrityskenttämme pohja laajenee. Hallitus pyrkii omilla toimillaan luomaan innovatiivisille kasvuyrityksille sellaisen toimintaympäristön, joka tukee niiden menestymisen mahdollisuuksia ja sitä kautta työpaikkojen luomista.

– On huomattava, että merkittävimmät biohankkeet ovat kooltaan suuria ja tarvitsevat samalla myös valtavia pääomia. Samalla metsäbiohankkeille välttämätön puun hankinta vaatii laajaa ja tehokasta infrastruktuuria. Suuryrityksiltä löytyy sekä taloudellisia resursseja että maanlaajuisesti toimivia korjuu- ja logistiikkajärjestelmiä. Voidaankin katsoa, että ilman suuryritysten mukanaoloa monet biohankkeet jäisivät toteutumatta, Vapaavuori huomautti.

Vapaavuori painotti, että uusissa arvoverkoissa on tilaa ja mahdollisuuksia sekä suurille että pienille yrityksille; kummankin yritysjoukon ominaisuudet ja erityispiirteet täydentävät parhaimmillaan toinen toisiaan. Esimerkkeinä tästä ovat pienten yritysten ketteryys innovoinnissa ja suurten yritysten resurssit kansainvälisille markkinoille mentäessä.

– Olennaisinta on ymmärtää, että teollisuutemme uudistus on välttämätöntä. Uskon, että Suomi voi jopa kaksinkertaistaa biotaloutensa arvon tulevaisuudessa ja tulla edelläkävijäksi myös globaaleilla markkinoilla. Voimme hyvällä syyllä luottaa siihen, että Suomi elää metsästä tulevaisuudessakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *