Puheet

Käsityömessujen Vuoden käsityöteko –palkinnon luovutustilaisuus, Seinäjoki

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

Arvoisat kuulijat, hyvät käsityöalan yrittäjät,

Suomen voi sanoa elävän yrityksistä. Ja te käsityöalan yrittäjät kuulutte tähän arvokkaaseen yrittäjien ja työllistäjien joukkoon.

Käsityö- ja muotoilualan työllistävää vaikutusta ei pystytä tarkasti sanomaan. Arviointitavasta riippuen käsityöalalla työskentelee uusimpien arvioiden mukaan 10 000-20 000 työntekijää. Näiden työpaikkojen luomisessa on juuri teillä yrittäjillä suuri merkitys. Tämä kannattaa muistaa.

Hyvät kuulijat,

Suomen elinkeinorakenne on rajussa murroksessa. Perinteisten teollisuuden alojen, kuten metsäteollisuuden ja Nokia-vetoisen ICT-klusterin, merkitys työllistäjinä on heikentynyt. Teollisuudesta on hävinnyt yli 100 000 työpaikkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Perinteisiä aloja uudistamalla sekä uusiin toimialoihin panostamalla on nyt aika etsiä uutta kasvua.

Murroksen aikana, mutta myös sen jälkeen, Suomi pienenä valtiona tarvitsee jokaista yrittäjää ja jokaista yritystä luomaan Suomeen kasvua ja vaurautta. Suomi tarvitsee nimenomaan yksityisen sektorin työpaikkoja ja yrityksiä. Vain niiden avulla voimme säilyttää tuntemamme hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa.

Yrittäminen vaatii yrittäjältä kuitenkin paljon.

Haasteita yrittäjyydessä on moneen lähtöön: perustamisvaiheen byrokratia, rahoituksen hakeminen, lomien järjestäminen, sairastelut ja muut elämän eteen tuomat haasteet.

Suurin osa suomalaisista yrityksistä, myös käsityöyrityksistä, on kooltaan suhteellisen pieniä. Pienuus ei kuitenkaan ole välttämättä este vaan sitä voi ajatella pikemminkin voimavarana. Pienet yritykset ovat usein ketteriä ja joustomahdollisuudet ovat usein isoja yrityksiä paremmat. Pienuus ei toisaalta ole myöskään este koko kansakunnan kipeästi tarvitsemalle kasvuhakuisuudelle.

Kaivatun kasvun suurimpana esteenä erityisesti pienyrityksissä pidetään liiallista byrokratiaa. Turha sääntelyviidakko heikentää yritysten, etenkin niiden kaikista pienimpien, toimintamahdollisuuksia.

Kuten olen monesti sanonut, valtio ei voi valita menestyviä aloja tai yrityksiä, mutta se voi luoda osaltaan yrittäjyyttä edesauttavat olosuhteet.

Yrityksien toimintaa heikentävien säädöksien purkamiseen sekä pienten ja kasvuhakuisten yritysten rahoituksen turvaamiseen on valtion taholla reagoitu. Ja tullaan tulevaisuudessa vielä reagoimaan.

Hyvät kuulijat,

Haasteista huolimatta lienee selvää, että yrittäjyys myös antaa paljon. Ei voida sanoa, että se olisi vain työtä, pikemminkin se on ajatusmaailma ja elämäntapa.

Yrittäjä saa tehdä työtä itselleen ja juuri sillä tavalla kuin itse haluaa. Yrittäjyydessä onkin kysymys vapaudesta tehdä asioita parhaaksi katsomallaan tavalla, luovasti. Mitä luovempi ala, sitä luovemmat toimintatavat ja sitä enemmän tunnettuutta ja menestystä. Innovatiivisuuden tärkeyttä ei voi kylliksi korostaa.

Toisaalta yrittäjänä on myös palkitsevaa katsoa, kuinka oma yritys ja työntekijät kehittyvät ja tekevät tulosta. Oman käden jälki näkyy varmasti konkreettisesti.

Hyvät käsityöyrittäjät,

Kuten kaikki tiedämme, käsityöalalla on Suomessa jo pitkät perinteet. Pohjimmiltaan käsityöyrittäjyys on kuitenkin yhä samanlaista kuin jo vuosisatoja sitten. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja yksilöllisiä tuotteita vaativimmankin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ja asiakkaathan osaavat välillä olla vaativia, sen me kaikki tiedämme.

Toisaalta globalisoituva talous on myös osaltaan muuttanut käsitöiden valmistusta. Aikaisemmin tuotteet valmistettiin vain itselle tai lähipiirille. Nyt suomalaisten tuotteiden vastaanottaja voi sijaita vaikka toisella puolella maapalloa. Maailma muuttuu ja meidän pitää muuttua sen mukana.

Esimerkiksi kestävä kehitys on yhä voimakkaammin tätä päivää. Kestävien ja ekologisten materiaalien käyttö on leimallista myös kotimaiselle käsityölle. Ekologisuus kuuluukin Suomen brändiin ja tätä kannattaa myös jatkossa korostaa kansainvälisillä markkinoilla.

Suomen valtti on ekologisuuden lisäksi omaleimaisuus. Liekö omaleimaisuuden taustalla eläminen täällä pohjoisen perukoilla vai suomalainen mielenlaatu, tulos on kuitenkin erinomaista.

Yksilöllisyys, laatu, kotimaisuus, muotoilu ja hinta–laatusuhde ovat niitä tekijöitä, joita asiakkaat arvostavat kääntyessään juuri kotimaisen käsityöyrittäjän puoleen. Nämä ovat myös niitä tekijöitä, joita te alan yrittäjät asiakkaillenne tarjoatte. Pitäkää nämä valtit käsissänne.

Kokonaisuudessaan käsityö- ja muotoiluala on se sektori, jossa suomalaisuutta ja suomalaisuuden ydintä voidaan tehokkaasti korostaa.

Käsityö ja muotoilu kulkevat käsi kädessä. Suomalaisella muotoilulla on vahvat perinteet ja sitä arvostetaan kansainvälisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuonna 2012 valmistelemassa Muotoile Suomi –strategiassa korostetaan muotoilun vahvistavan myös kilpailukykyä. Muotoilun katsotaan olevan tärkeä osa innovaatiopolitiikkaa, jonka avulla yritykset menestyvät liiketoiminnassaan ja kykenevät lisäämään tuottavuuttaan.

Ala on erinomainen esimerkki luovan talouden toimialoista. Se lisää oleellisesti ympäristön ja ihmisten viihtyvyyttä. Käsityö on myös toimintaa, jossa yhdistyy sekä innovointi, tuottaminen, tekniikoiden, tuotesuunnittelu että teknologian hyödyntäminen. Siis te alan osaajat olette yhteiskunnan monitaitureita.

Hyvä kuulijat,

Trendit ja kulttuurit ohjaavat ratkaisuja. Vaikka maailma on muuttunut ja moni asia keskittyy vahvasti aineettoman tiedon ja sen liikkumisen varaan, ei käsillä tekemistä sovi missään nimessä unohtaa. Eikä sitä ole unohdettu.

Unohtamisen sijaan käsillä tekemistä, suomalaista käsityötä ja suomalaista muotoilua arvostetaan.

Alan kiinnostuksesta kertoo muun muassa näiden Seinäjoen Käsityömessujen suosio. Sadat näytteilleasettajat ja pienyrittäjät vetävät mukanaan jo 19. kerran tuhansia käsitöistä kiinnostuneita. Tapahtuma tarjoaa myös Etelä-Pohjanmaalle hienon mahdollisuuden saada nostettua omaa perinteikästä pienyrittäjäkulttuuriaan esiin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä kasvunäkymät ovat positiiviset. Vaikka kulutuksen vähentyminen saattaa hetkellisesti luoda alalle omat haasteensa, niin positiivinen usko omaan tekemiseen ja tulevaisuuteen vaikuttaa osaltaan saavutettuun tulokseen. Kannustankin teitä uskomaan omaan työhönne ja liikeideaanne myös tulevaisuudessa.

Teidän käsityöyrittäjinä on hyvä muistaa se, että menestyvät yrittäjät tarjoavat omalla panoksellaan työtä, mahdollisuuksia sekä hyvinvointia koko ympäröivälle yhteiskunnalle.

Hyvät kuulijat,

Vaikka lahjakkuus on synnynnäistä, kenestäkään ei tule seppää syntyessään. Hyväksi tuleminen valitsemassaan ammatissa vaatii useita toistoja ja harjoituskertoja. Harjoitus tekee kisällistä mestarin.

Uskon vakaasti, että suomalainen käsityö tehdään myös jatkossa tunteella ja taidolla, laadusta tinkimättä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *