Puheet

S-ryhmän logistiikkakeskuksen peruskiven muuraustilaisuus, Sipoo

Arvoisat kuulijat,

Tänään emme juhlista ainoastaan yhden logistiikkakeskuksen peruskiven muurausta vaan myös yhtä Suomen suurimmista investoinneista. Muutamat energiainvestoinnit, kuten ydinvoimahankkeet, kasvavat mittaluokaltaan suuremmiksi, mutta muuten puhumme tänään valtavasta hankkeesta. Juuri tämänkaltaisia suuren kokoluokan investointeja tarvitsemme Suomessa. Talouskasvun kannalta investoinnit ovat elinehto. Tilanne ei ole tällä hetkellä paras mahdollinen: kaikilla päätoimialoilla Suomessa on tällä hetkellä enemmän investointejaan vähentäviä kuin niitä lisääviä yrityksiä.

Vientivetoinen Suomi tarvitsee investointeja. Vain sitä kautta saamme pidettyä Suomen talouskoneen käynnissä. Elinkeinoelämän raju rakennemuutos yhdistettynä heikkoon eurooppalaiseen suhdanteeseen on pitänyt investointien vauhdin verkkaisena. EK:n keväällä tekemän investointitiedustelun mukaan kuluvana vuonna investointien arvioidaan laskevan entisestään noin 10 prosentilla vajaaseen 3,2 miljardiin euroon.

Viime vuonna kaupan ala vielä kasvatti investointejaan ja loi kysyntää muille toimialoille. Kaupan liiton mukaan tilanne on tänä vuonna huonontunut, eikä käännettä itse asiassa ole odotettavissa vielä ensi vuonnakaan. Investointien supistumisella on ikäviä vaikutuksia myös muille toimialoille, sillä kauppa on elinkeinoelämän toiseksi suurin investoija ja suurin investoija rakentamisessa ja kuljetusvälineissä.

Kaupan alan investointien vähenemiseen vaikuttaa kysynnän heikkeneminen. Voidaan siis sanoa, että viennin vaikeuksista, rakennemuutoksesta ja heikosta suhdanteesta syntynyt ankeus on siirtynyt vientisektorilta myös kotimarkkinoille.

Hyvät kuulijat,

Tämänhetkinen uusien panostusten vähyys syö suoraan huomisen talouskasvumme eväitä. Tämä erittäin merkittävä investointihanke täällä Sipoossa onkin varsin valoisa poikkeus muutoin kovin mollisävytteisessä ilmapiirissä.

Kyseessä on mittava projekti – satoja miljoonia euroja. Logistiikkakeskuksen suunnittelu on jo pitkällä ja työt tontilla hyvässä vauhdissa. Keskuksen käyttöönotto voi vaiheittain alkaa vuonna 2016. Valmistuttuaan kokonaisuudessaan vuonna 2018 tämän valtavan logistiikkakeskuksen työllistävä merkitys on suuri, jopa noin 600 henkilöä. Itse rakennusurakka työllistää jo itsessään lukuisia yrityksiä.

Keskus on tärkeä myös yleisemmin kaupan tehokkuudelle ja kilpailukyvylle. Nykyaikainen logistiikkakeskus tulee näkymään meidän kaikkien arjessa monipuolisempana valikoimana, tuoreempina tuotteina ja edullisempina hintoina. Henkilöstönäkökulmasta ajatellen raskaat ja paljon toistoja vaativat fyysiset työvaiheet poistuvat ja työergonomia paranee. Kun päivittäistavarakaupan toiminta tulevaisuudessa entisestään monipuolistuu, tuotemäärät kasvavat ja asiakasodotukset muuttuvat, pitää myös logististen palveluiden toimia niin, että ne vastaavat uudenlaiseen asetelmaan. Toimiva ja tehokas logistiikka tulee varmasti olemaan yksi S-ryhmän päivittäistavarakaupan menestyksen kulmakivistä.

Valtiovalta on omalta osaltaan linjannut kunnianhimoisen tavoitteen nostaa Suomi maailman johtavaksi ympäristöteknologian ja cleantechin osaajaksi. Onkin ilo huomata, että kohteen keskeiset suunnittelu- ja toteutusperusteet ovat vastuullisuus ja ympäristötietoisuus. Kohteen energiajärjestelmä on jopa maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Tämän ja vieressä olevan keskuksen yhteiskäyttöä palvelevan energiakeskuksen yhteinen energiankäytön suunnittelu on esimerkillistä.

S-ryhmän lisäksi logistiikkakeskus on merkittävä asia myös Sipoolle. Kunta saa alueelleen suuren investoinnin ja huomattavan rakennusprojektin.

Hyvät kuulijat,

Isot projektit eivät aina suju ongelmitta, vaan välillä pitkän prosessin aikana ilmenee myös ikäviä yllätyksiä. Monien investointien kohdalla ongelmat ovat kohdistuneet luvitukseen ja pitkiin valitusprosesseihin. Niin myös tämän Sipoon logistiikkakeskuksen osalta.Huolimatta siitä, että uusi S-ryhmän logistiikkakeskus ei sijaitse lähellä mitään taajamaa eikä kaava-alue ole neitseellinen vaan vanhaa kivenottoaluetta, kohde on joutunut lupavalitusten kohteeksi.

Hallituksen tuoreessa rakennepoliittisessa ohjelmassa valitus‐ ja lupamenettelyjen jouhevoittaminen on otettu yhdeksi toiminnan kohteeksi. Elinkeinotoiminnan sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kaikki teollisuuden ja kaupan käynnistämiseen liittyvät menettelyt ovat mahdollisimman selkeitä, tehokkaita ja läpinäkyviä. Myös tiedonvaihtoa yritysten ja eri viranomaisten välillä on tehostettava.

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, oikeusministeriö sekä valtionvarainministeriö valmistelevat parhaillaan yhdessä toimenpiteitä, joilla tehostetaan yritysten tiedonsaantia ja lupa-asioiden samanaikaista hoitamista toimivaltaisten ELY‐ ja aluehallintoviranomaisten kautta.

Hallituksen tavoitteena on edistää eri viranomaisprosessien sujuvuutta sekä yhteen sovittaa lupamenettelyjä. Pyrkimyksenä on myös parantaa käytäntöjä, jotta yhtä hanketta koskevat valitukset voidaan käsitellä samanaikaisesti.

Hyvät kuulijat,

Kauppa se on joka kannattaa. No, kenties viime aikojen talousluvut paljastavat, että perinteisessä sanonnassa on häilyvyyttä. Mutta kauppa ainakin työllistää, se on tullut jo osoitetuksi esimerkiksi tämän investoinnin kautta.

Kaupan ala on Suomen tärkein työllistävä toimiala runsaalla 300 000 työntekijällä. Teollisen yhteiskunnan siirtymässä kohti palveluyhteiskuntaa kaupan merkitys on vain korostunut – niin alueellisesti kuin koko alan osalta. Kaupan kasvumahdollisuudet ovat myös tulevaisuudessa erinomaiset. Tosin kaupan – aivan kuten muidenkin alojen – on osaltaan vastattava rakennemuutokseen ja uudistuttava ympäröivän maailman muuttuessa koko ajan. Esimerkiksi verkkokauppa yleistyy, se yleistyy myös Suomessa, vaikka muualla tahti on ollut ripeämpää. Muutos vaikuttaa kaikkein selvimmin ostamisen tapoihin. Tarvitaan enemmän joustavuutta ja keinovalikoimaa.

Verkkokaupan yleistyessä logistiikkakeskusten merkitys korostuu. Myös uusien maksutapojen tuomat mahdollisuudet vaikuttavat kaupan tulevaisuuteen. Tässä suhteessa logistiikkakeskus ja sen toimintamallit ovat aikansa hermolla.

Kaupan merkitys suomalaisten arjessa lienee suurempi kuin minkään muun elinkeinon. Jokaisella suomalaisella on myös jonkinlainen käsitys kaupasta: hinnat, kauppojen aukioloajat, tuotteiden laatu ja puhtaus herättävät aina keskustelua – ajoittain kiivastakin sellaista.

Ihmisten arjen tukeminen edellyttää kauppaa, joka palvelee heitä silloin ja sillä tavalla, kun asiakas haluaa. Satojen miljoonien investoinnillakin on kuitenkin aina yksi lopullinen tavoite, tyytyväinen asiakas.Isossa kuvassa myös pienet palaset yksittäisestä asiakkaasta lähtien on hoidettava hyvin, silloin toiminta on kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa.

Näillä sanoilla haluan onnitella S-ryhmää mittavasta investoinnista ja toivottaa menestystä sekä tälle Sipoon logistiikkakeskukselle että koko kaupan alan investoinneille Suomessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *