Blogi

Kompromisseista

Hiemankin pitempiä haastatteluja annettaessa julkinen huomio kohdistuu aika ajoin epäolennaisuuksiin tai sitten yksittäiset kokonaisuudesta erotetut lauseet alkavat elää omaa elämäänsä. Näin käy aina välillä – viimeksi minulle tällä viikolla.

YLE:n uutiset raportoi pitkään lausunnoistani maanantaina. Juttu oli hyvä, eikä minulla ole siihen huomauttamista. Alkujuonto toki oli hieman provosoiva – tulokulma oli, että moitin hallitusta liiasta kompromissitehtailusta. Seuraavan päivän jatkojutussa huomio keskittyikin sitten pelkästään tähän.

Todellisen viestini (yhden niistä) voisi pelkistää seuraavasti:

Laajapohjaisia hallituksia on Suomessa pidetty tarpeellisina tai ainakin hyödyllisinä vaikeiden aikojen osuessa kohdalle. Leveämpien harteiden on ajateltu luovan paremman pohjan vaikeiden mutta välttämättömien päätösten tekemiselle. Näin Suomessa ajatellaan. Tai ainakin moni ajattelee. Tai ainakin on ajateltu. Ja voi näin ollakin. Ja periaatteessa pitäisikin olla.

Toisaalta, mitä laajapohjaisemmasta hallituksesta on kyse, sitä heterogeenisempi se on ideologialtaan ja sitä suuremmaksi muodostuu pyrkimys erilaisiin kompromisseihin. Tämän taas voi nähdä vaikeuttavan vaikeiden päätösten tekemistä. Tämäkin on täysin looginen ajattelutapa, eikä välttämättä täysin vieras elävälle elämälle.

Suomi on monella tapaa murroskohdassa. Valtiontalouden sopeuttaminen hallitusohjelmassakin edellytetyllä tavalla on välttämätöntä, eikä tämä ole helppoa. Toisaalta vielä välttämättömämpää on luoda eväät uudelle kasvulle. Tähänkään ei ole yksinkertaisia tahi laajasti yhteisesti hyväksyttyjä keinoja.

Niin tai näin, tarvitsemme linjakkaita päätöksiä. Sillä minkälaisten vääntöjen ja kompromissien seurauksena ne syntyvät, ei sinänsä ole väliä, kunhan ne ovat linjakkaita ja vastaavat yhteisesti hyvksyttyihin tavoitteenasetteluihin.

Hyvän pohjan linjakkaiden kompromissien synnyttämiselle antaa se, ettei sen paremmin sopeuttamisen välttämättömyydestä kuin uuden kasvun luonnin tarpeesta periaatetasolla vallitse näkemyseroa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *