Puheet

Keskustan sote-uudistusta koskeva välikysymyskeskustelu, Eduskunta

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Kun oppositio yleensä syyttää hallitusta ”vääränlaisesta” politiikasta, nyt keskustaoppositio syyttää hallitusta siitä, ettei se ole riittävän nopeasti korjannut edeltäjiensä jättämiä ”vääriä rakenteita”. Kovin kaukana ei ole ajatus siitä, että keskusta olisi tässä esittämässä epäluottamuslausetta omalle varsin pitkälle valtakaudelleen.

Pääministeri Kataisen hallitus käynnisti maan historian suurimman kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Osana sitä uudistetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit.

Siinä mielessä Keskusta on oikeassa, että uudistus olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten – jo aikaa sitten. Sitäkin tärkeämpää on, että se tehdään nyt. Poikkeuksellisen laaja-alaisen hallituksen poikkeuksellinen yhteisymmärrys asiasta ja sen tärkeydestä antaa tälle hyvän pohjan.

Itse asiassa Suomessa on laaja kansallinen yhteisymmärrys siitä, että nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalli ei enää toimi. Eriarvoisuus maassa lisääntyy ja osa hyvinvointimallimme perustuksista vaarantuu, jos takerrumme niihin rakenteisiin, joita armas keskustaoppositiokin jo pitää menneen maailman rakenteina.

Siitäkin ollaan samaa mieltä, että perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi pitää saada kytkettyä paremmin toisiinsa, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito integroitua ja hoitoketjut kuntoon. Ja kaiken lisäksi maassa vallitsee laaja kansallinen yhteisymmärrys siitä, että kaikki tämä edellyttää laajempia väestöpohjia ja leveämpiä harteita koko ruljanssin pyörittämiseen.

Nyt tämä on vain osattava ja uskallettava tehdä. Me kokoomuksessa uskallamme uudistaa ja uusiutua. Me emme pelkää tehdä tarvittavia päätöksiä. Me emme halua luoda keinotekoisia vastakkainasetteluja, emme viivytellä, emmekä taktikoida. Me uskomme demokratiaan ja avoimuuteen. Ja siihen, että äänestäjillä on oikeus tietää, mitä täällä oikein puuhataan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aidosti harmissaan siitä, ettei soteuudistus ole valmiimmassa tilassa. Linjaukset ovat edelleen valitettavan yleisellä tasolla ja edellyttävät vielä selkeää konkretisointia. Kovin harmillista on sekin, että soteuudistuksen vaikeudet jumittavat myös käytännössä jo kesästä valmiina olleen rakennelakiluonnoksen. Ei maan kehittäminen kuitenkaan näihinkään vaaleihin onneksi lopu.

Uudistusta verhonneen pöhinän takaa on helppo erottaa kaksi selkeää päävaihtoehtoa. Toinen näistä on keskustan sotehimmeleistä monitoimikuntayhtymien kautta maakuntamalliksi kehittynyt konsepti sekä kokoomuksen vahvan kotikunnan malli.

Myönnämme kernaasti, että keskustan malli on sinänsä looginen. Pidämme sitä kuitenkin omaa malliamme huonompana mm. seuraavista syistä:

– keskustan malli on kamalan keskittävä – käytännössä mm. sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään siinä 18 megajättikunnalle, joita maakunniksi tosin kutsutaan

– tästä seuraa, että malli vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja etäännyttää päätöksenteon aivan eri tavalla kuin mikään muu esillä ollut malli

– keskustan malli luo uuden hallinnontason uusine byrokratioineen, uusine virkoineen, uusine vaaleineen ja varmaankin vielä uusien veroineenkin

– malli kaventaisi kunnallista itsehallintoa pakkosiirtäessään yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä niiltä pois

Kokoomuksen vahvan kotikunnan mallissa ei ole näitä heikkouksia. Siinä valta ja vastuu ovat samoissa käsissä, itsehallinto voimissaan, demokratia toimivaa, järjestelmä läpinäkyvä ja hallinnon tasot rajallisia.

On selvää, ettei soten asianmukaisen järjestämisen kannalta riittävän vahvoihin kuntiin päästä kaikkialla maassa, ja että tarvitsemme poikkeusluontoisesti erikseen räätälöityjä sotealueita. On kuitenkin aivan eri asia hyväksyä muutama poikkeus pääsäännöstä kun rakentaa koko järjestelmä kokonaan uuden kolmannen hallintoportaan varaan.

Hallituksen soteuudistuksen valmistelu ei kaikilta osin ole sujunut kuin Strömsössä. Kyllä sieltä kuitenkin vielä hyvä malli tulee ja ainakin siitä tulee paljon parempi kuin nykyjärjestelmästä, jonka heikkouksista olemme rakkaan opposition kanssa samaa mieltä.