Blogi

Poliittisen mutapainin lisääntyminen huolestuttava ilmiö

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori on huolestuneena seurannut loanheiton ja muiden epäterveiden piirteiden lisääntymistä poliittisessa keskustelussa. Hänen mukaansa Suomi on monien isojen haasteiden edessä, joiden ratkaisu vaatii asiallista tulokulmaa ja toisia kunnioittavaa keskustelua.

– On kovin valitettavaa, jos huulenheitto ja erilaiset pikkunäppäryydet puhumattakaan kilpailijoiden toimien ja ajatusten vääristelystä sekä tarkoitushakuisesta loanheitosta saavat liikaa jalansijaa suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, Vapaavuori sanoo.

– Tämän sijaan peräänkuuluttaisin asianmukaista vakavoitumista ja vastuullista otetta kaikilta tahoilta. Suomalainen malli on perustunut yhteistyöhön ja toisten kunnioittamiseen. Erimielisyyksiä etsimällä ja niitä värikkäin sanakääntein korostamalla ei ratkaista yhteisiä ongelmia. Sen sijaan tarvitsemme positiivista ja yhteistyötä korostavaa asennetta, Vapaavuori jatkaa.

Vapaavuoren mukaan ilmapiirissä on tapahtunut selkeä muutos. Tietynlainen politiikan asiakysymyksiin liittyvä vastakkainasettelu on aina kuulunut politiikkaan, mutta se ei ole ollut viestien keskeisin sisältö.

– Tuntuu, että asioihin keskittyvä keskustelukulttuuri on jäämässä aggressiivisen loanheiton jalkoihin. Normaali poliittinen väittely on aina paikallaan ja toki poliitikkojen täytyy sietää kritiikkiä toimistaan, mutta tarkoitushakuinen mutapaini ei ole asiallista politiikantekoa, eikä ainakaan ole omiaan viemään kansakunnan asioita eteenpäin Vapaavuori tarkentaa.

Vapaavuori uskoo, että ihmiset ovat kyllästymässä jatkuvaan mustamaalaamiseen, edesvastuuttomaan populismiin ja pikkuasioihin tarrautumiseen.

– Varsinkin vaalien alla houkutus ylilyönteihin kasvaa. Nyt olisi hyvä itse kunkin malttaa mielensä, keskittyä olennaiseen ja pyrkiä tarjoamaan äänestäjille punnittuja omia ratkaisuja. Olen vakuuttunut, että äänestäjätkin arvostavat ennemmin vastuullista ratkaisujen etsijää kuin riidanhaastajaa, Vapaavuori