Blogi

Budjetin päätavoitteena työpaikkojen turvaaminen

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori uskoo, että budjettiriihestä löytyy ratkaisun avaimia työllisyyden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi.

– On aivan oikein, että talouskasvun tukeminen ja valtiontalouden tasapaino ovat tässä budjettiesityksessä keskiössä. Keskeinen osa talousarvion tulopuolta on laaja kasvupaketti. Hallituksen on tehtävä kaikkensa Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi, Vapaavuori linjaa.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kannustimella sekä koulutusmenojen lisävähennyksellä vauhditetaan innovaatiotoimintaa ja luodaan uusia korkean osaamisen työpaikkoja. Helpottamalla kasvuyritysten pääoman hankintaa hallitus luo pohjaa uusille suomalaisille menestystarinoille.

– Tällaisia uudistuksia tarvitaan jatkossakin. Hallituksen tulee avoimin mielin kartoittaa tarvittavia toimenpiteitä suomalaisten työpaikkojen turvaamiseksi ja kestävän hyvinvoinnin rakentamiseksi, Vapaavuori kannustaa.

Teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen ja ympäristöteknologian edistämisen kannalta hyviä ensiaskeleita otettiin päätöksellä rikkipesuri-investoinneista. Hallitus panostaa rikkipesurien asentamiseen ensi vuonna 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi elinkeinoministeri Häkämiehen johdolla ryhdytään valmistelemaan toimenpidestrategiaa, jolla tuetaan teollisuuden selviytymistä rikkidirektiivin aiheuttamasta kustannustennoususta.

– Vientiteollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen on aivan keskeinen toimenpide suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen kannalta, Vapaavuori muistuttaa.

Hallitus ottaa vakavasti teollisuuden kohtaamat haasteet. Suomi elää tunnetusti viennistä, mikä on huomioitu talousarvioesityksessä. Päätöksillään hallitus turvaa teollisuuden toimintaedellytykset ja työpaikat maailmanlaajuisesti vaikeassa taloustilanteessa. Jo viime hallituskaudella hyödynnetyt tuotannollisten investointien kaksinkertaiset poistot otetaan uudelleen käyttöön.

– Päätavoitteena on turvata teollisuuden työpaikat, Vapaavuori kiteyttää.

Vapaavuori on tyytyväinen myös hallituksen päättämiin täsmätoimiin, joilla pyritään lisäämään ICT-alan uutta kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä. Pekka Ala-Pietilän ICT 2015 –työryhmän ehdotuksia on tarkoitus panna toimeen jo kuluvan vuoden kolmannessa lisätalousarviossa.

– Suomessa on paljon Nokian suoraan tai välillisesti kasvattamaa alan osaamista, joka on myös pidettävä Suomessa. Tarvitsemme uusien innovaatioiden luojia ja kannusteita alalle pyrkiville yrityksille, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuoren mukaan myös pienillä investointeja vauhdittavilla esityksillä on merkitystä.

– Esimerkiksi päätös panostaa lisämäärärahaa ympäristövaikutusten arvioinnin päällekkäisten prosessien selkeyttämiseen ja lupaprosessin jouduttamiseen on monelle yritykselle iso asia, Vapaavuori kiittelee.

Lisätietoja:

Jan Vapaavuori
Saara-Sofia Sutela, eduskuntaryhmän tiedotussihteeri, p. 040 7322 542