Puheet

Valtioneuvoston tiedonanto eurokriisistä, Eduskunta

Suomi on pieni maa. Olemme liittyneet Euroopan unioniin omien taloudellisten etujemme takia, mutta myös siksi, että tarvitsemme yhä kovenevassa globaalissa kilpailussa kumppaneita.

Tämä ei tarkoita sitä, että EU olisi jokin onnela. Emme ole ylpeitä emmekä tyytyväisiä lähellekään kaikkeen siihen, mitä unionissa ja sen piirissä puuhataan.

Suomen selkeä etu on silti kuulua – epätäydelliseenkin – Euroopan kansojen liittoon, joka yhteisellä toiminnalla pyrkii turvaamaan valtioidensa taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen poistamalla Eurooppaa jakavat raja-aidat. Tähän kuuluvat mm. yhteisen sisämarkkinat, vapaa ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääomien liikkuminen sekä tulliunioni, yhteinen kauppapolitiikka, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä yhteinen valuutta.

Euroopan unioni on meille vertaansa vailla oleva arvoyhteisö ja ylivoimaisesti tärkein viiteryhmämme, jota tulee ja kannattaa puolustaa myös vaikeina aikoina.

* * * *

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää ikävänä, inhottavana ja vastenmielisenä sitä, että me suomalaiset joudumme olemaan mukana tukemassa muiden Euroopan maiden horjuvia talouksia. On väärin, että muiden virheisiin ja laiminlyönteihin täysin syyttöminä voimme joutua maksumiehiksi.

Meidän mielestämme eurooppalaisen solidaarisuuden ytimen pitäisi olla se, että kukin jäsenmaa hoitaa omat asiansa niin hyvin, että muut kumppanit eivät joudu siitä kärsimään. Vähimmäisvaatimuksen pitäisi olla, että kukin noudattaa yhdessä hyväksyttyjä pelisääntöjä.

Politiikkaan ei kuitenkaan voi tulla tekemään vain mukavia ja miellyttäviä päätöksiä. Ikäviä, inhottavia ja jopa vastenmielisiä päätöksiä pitää pystyä tekemään, jos se on isänmaan etu – jos vaihtoehto mitä todennäköisimmin on vieläkin ikävämpi, inhottavampi ja vastenmielisempi.

Espanjan tukipaketilla turvataan rahoitusjärjestelmän vakautta. Eurooppalaisen pankkijärjestelmän toimintakyky on elintärkeää Suomen taloudelle ja viennille sekä suomalaisten hyvinvoinnille.

On tärkeä tiedostaa, ettei pankkeja niiden itsensä takia tueta. Opimme itse karvaasti 1990-luvun lamassa kuinka pankkikriisi eskaloitui mm. suurtyöttömyydeksi. Espanjan ja Suomen pankkikriiseille yhteistä on se, että kyse on ennen kaikkea säästöpankkikriisistä. Nyt esitetään ratkaisua, joka on osin ankarampi kuin Suomessa aikanaan toteutettu. Tukipaketissa noudatetaan EU:n tiukkoja valtiontukisäännöksiä. Elinkelvottomien pankkien lopettaminen ja omaisuuden myynti sekä pankkien tukeminen vastikkeellisesti ja tiukoin ehdoin on kustannustehokas tapa estää Espanjan rahoitusjärjestelmän romahtamisesta väistämättä seuraava tartunta muihin maihin.

Kun tukipakettiin on vielä saatu kytkettyä hallitusohjelman edellyttämät ja vastuitamme rajoittavat vakuudet, asia on tältäkin osin kunnossa.

Keskusta näyttää linjanneen, että oli järkevää tukea pieniä maita, mutta että Espanjaa ei voi tukea, koska se on iso maa.

Suomen politiikan johtolanka on kuitenkin vain ja ainoastaan Suomen etu. Me emme ole tukemassa mitään maata sen takia, että se olisi pieni tai sympaattinen, emmekä jätä tukematta sen takia, että se olisi iso ja rujo. Me olemme mukana, jos se on Suomen etujen mukaista, oli maan nimi ja koko mikä tahansa.

Jos Keskusta olisi hallituksessa, se olisi samaa mieltä!

Sietämättömästi pitkittyvässä eurooppalaisessa talouskriisissä ei ole kysymys valuuttaongelmasta, vaan yli varojen elämisestä ja heikosta kilpailukyvystä. Pitkässä juoksussa tilanne rauhoittuu vain kun saamme taloutemme tasapainoon ja kilpailukykymme kuntoon. Laina- ja tukiohjelmilla on ostettu aikaa ja estetty mm. Euroopan laajuisen luottolaman syntyminen, mutta yksinään ne eivät kriisiä tule ratkaisemaan. Ikävä kyllä akuutti kriisinhoitotarve ei tulle päättymään tähänkään pakettiin.

Suomi on taloudenpitonsa suhteen yksi parhaista. Ei pidä kuitenkaan tuudittautua ajatukseen, että meillä olisi kaikki hyvin. Myös meillä on selkeitä haasteita niin kilpailukykymme kehittämisen kuin talouden tasapainottamisvaateen saralla. Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa kannustaa hallitusta jatkuviin toimiin näillä alueilla ja korostaa, että kotipesän kunnossa pitäminen on kaikissa oloissa paras henkivakuutuksemme, tapahtuipa maailmalla mitä tahansa.

* * * *

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei tarkastele maailmaa, ei myöskään EU:n tulevaa kehittämistä, ensisijaisesti yksittäisten välineiden näkökulmasta. Erilaisilla keinoilla ja välineillä, prosesseilla ja koreografioilla on toki oma merkityksensä, mutta olennaisinta on silti tavoitteet – se mihin pyritään.

Keinot ja välineet on valittava tavoitteiden ja elävän elämän muiden realiteettien mukaan – ei toisinpäin.

Koska me suomalaisetkin olemme – halusimmepa tai emme – kovin riippuvaisia pankkijärjestelmän iskukyvystä myös muissa kumppanimaissamme, meidän etumme on tiivistää yhteistyötä pankkisektorilla.

Koska me suomalaisetkin olemme – halusimmepa tai emme – kovin riippuvaisia julkisen talouden tilasta muissa kumppanimaissamme, meidän etumme on tiivistää yhteistyötä myös budjettipolitiikassa.

Kokoomus on avoin kaikille sellaisille ehdotuksille ja ratkaisuille, jotka ovat oikeudenmukaisia, eivätkä kannusta rikkomaan sääntöjä ja elämään muiden kustannuksella. Nämä ovat olennaisia asioita, ei se, miksi mitäkin mallia mahdollisesti halutaan kutsua.

Luottamuksen palauttaminen järjestelmään ja kumppanimaiden välille on lähiajan tavoitteistamme kaikkein tärkein. Luottamusta ei lisää tippaakaan täysin joutavanpäiväinen spekulointi eurosta eroamisella. Kokoomus uskoo eurooppalaiseen yhteistyön voimaan kaikista haasteista huolimatta ja katsoo, että niin EU-jäsenyys kuin eurojäsenyyskin ovat Suomen kansan vahva etu.

Kaikki organisaatiot – niin unioni kuin vaikkapa Suomikin – kohtaavat aika ajoin erilaisia kriisejä. Järjestelmän kestävyys mitataan tällöin kyvyssä oppia virheistä, uusiutua ja tulla kriiseistä ulos aiempaa vahvempana.

Heikosta ja hajanaisesta unionista hyötyvät kokonaan muut kuin Euroopan kansat. Sen sijaan vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen unioni on juuri meidän etumme. Tähän on meidän suomalaistenkin, eurokriittisyyden lietsomisen sijasta pyrittävä panostamaan.