Blogi

Paluu perusasioihin

Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi muistutti viime perjantain Nykypäivä-lehdessä aiheellisesti siitä, mistä eurokriisissä loppujen lopuksi on kyse. ”Niin kauan kuin julkisten talouksien velkakriisiin ei ole kestävää ratkaisua, niin kauan tilanne ei rauhoitu”.

Velkakriisissä on kyse juuri tästä – liiallisesta velkaantumisesta. Erilaisilla kriisimekanismeilla pyritään estämään romahdukset ja hallitsemattomat kehityskulut sekä kriisin leviämistä maasta toiseen. Varsinainen perusongelma, ylivelkaantuminen, edellyttää kuitenkin muita ratkaisuja. Kyse on ryhdinpalautuksesta maiden tapaan hoitaa talouttaan. Vain tätä kautta voidaan saada aikaan pysyviä ratkaisuja. Vain tätä kautta tilanne voidaan pysyvällä tavalla saada rauhoitettua.

Perustotuuksien mieltäminen tekee toisinaan kipeää. Silti jokaisen kansakunnan on viime kädessä toimittava vastuullisen perheenäidin tavoin. Tuloja voi ja pitää pyrkiä lisäämään, mutta silti menojen on aina sopeuduttava tuloihin. Vielä kipeämpää muuten tekee, kun talouden peruslainalaisuuksiin ei sopeuduta ajoissa. Esimerkiksi Kreikan kansa tuntee ja kokee tämän nyt hyvin kouriintuntuvasti.

Perusasioista on kyse myös kotimaan kamaralla. Meidänkin on opittava elämään tulojemme edellyttämällä tavalla.

Nykyinen tilanne, jossa otamme 7 miljardia uutta velkaa vuodessa, on pitkän päälle täysin kestämätön. Kun väestön ikärakenne Suomessa vielä dramaattisesti vaikeutuu, perusasioiden ymmärryksen tärkeys vain korostuu. Ei näin voi enää kauaa jatkaa!

Toinen perustotuus on se, ettei mikään maa maailmassa, muutamia öljymaita lukuunottamatta, ole vaurastunut muuta kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Oikotietä ei ole. Hyvinvointi ei synny äänestysnappia painamalla ja kovasti sitä toivomalla, vaikka osa tuntuu näin ajattelevan.

Eikä mikään kansakunta muuten ole ihmisiä ja yrityksiä henkihieveriin verottamallakaan rikastunut. Elämme hyvin monimutkaisessa maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Silti perimmiltään kyse on hyvin yksinkertaisista asioista. Tulot ja menot tulee olla tasapainossa. Hyvinvointi syntyy vain työtä tekemällä. Verotuksen pitää olla kohtuullista ja työn tekemiseen sekä yrittämiseen kannustavaa.