Blogi

Verotuloista isompi osa kunnille itselleen

Muun muassa Keskusta – yllätys, yllätys – ja Kuntaliitto ovat ilmoittaneet vastustavansa hallitusohjelmassa sovittua kiinteistöveron poistamista verotulotasauksen piiristä.

Kyse on siitä, että järjestelmämme tasaa verotuloja kuntien kesken. Käytännössä kaikki ne kunnat, joiden verotulot ovat keskimääräistä suuremmat maksavat tasausta niille kunnille, joiden verotulot ovat keskimääräistä pienemmät. Parempituloisilta kunnilta viedään siis osa heikompituloisille.

Summat eivät ole pieniä. Esimerkiksi Helsingin osalta nyrkkisääntönä on ollut, että se maksaa verotulotasausta kolmen veroäyrin verran. Vielä jokin aika sitten kaupunki maksoi enemmän tasausta kuin mitä se sai valtionosuuksia. Tätä pidettiin jopa perustuslaillisesti ongelmallisena.

Kun kiinteistövero nyt poistetaan tasauksen piiristä kunnat siis saavat pitää omat (kiinteistö)verotulonsa – tai toisin päin ajateltuna – eivät enää saa muiden kuntien kiinteistöverotuloista kompensaatiota, jos omat tulot ovat keskimääräistä pienempiä. Näin siis kiinteistöverojen osalta – muiden verojen kohdalla tasausjärjestelmä säilyy ennallaan.

Parku on paikoin kova. Onhan se kamalaa, että kunnat saavat itse pitää verotulonsa. Edes kiinteistöverojensa osalta.

Terveen kuntatalouden kannalta on suotavaa, että kunnan talous rakentuu mahdollisimman paljon omien verovarojen varaan. Tältä kannalta on hyvä lähtökohta, että kunta todella saa kantamansa verotulot omaan käyttöönsä. On selvää, että jonkinlaisia tasausjärjestelmiä tarvitaan aina. Nyt otettu askel on kuitenkin vahva askel oikeaan suuntaan.

Vailla merkitystä ei ole sekään, että järjestelmä, jossa kunta saa aiempaa laajemmin pitää keräämänsä verotulot kannustaa kuntaa ihan eri tavalla vaikkapa harjoittamaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa kuin sellainen järjestelmä, jossa näin ei ole.

Mitä muuten kiinteistöveromuutoksen voittajiin ja häviäjiin tulee, suurimpia voittajia ovat ne kunnat, joissa on paljon loma-asutusta. Tämäkin on iloinen asia. Samalla uudistus osaltaan vastaa siihen ikuisuusteemaan, jossa kesämökkikunnat ihan aiheellisestikin ovat hamunneet osaa loma-asukkaidensa verotuloista itselleen.