Blogi

Rönsyily vaivaa maailman metropoleja

Tampereen yliopiston tutkijat julkistivat perjantaina selvityksensä metropolien hallintomalleista. Selvityksessä vertailtiin minun ja silloisen kuntaministeri Kiviniemen toimeksiannosta muutamia maailman metropoleja ja arvioitiin niissä omaksuttujen ratkaisujen soveltuvuutta myös Helsingin seudulle. Kaikki kunnia tamperelaisille, jotka analysoivat nykyisiä Helsingin seudun rakenteita osuvasti. Viesti oli selvä: näin ei voida jatkaa.

Selvityksen ensimmäinen selkeä johtopäätös oli, että kaikissa maailman metropoleissa painiskellaan yllättävän samantyyppisten haasteiden kanssa. Perusongelmina mainitaan rönsyily, yhdyskuntarakenteiden hajautuminen, maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen vaikeudet, seudun sisäinen segregaatio sekä keskuskaupungin ja kehyskuntien jännitteinen suhde. Kuulostaako tutulta?

Toinen johtopäätös on, ettei ideaalimallia ongelmien ratkaisemiseksi ole olemassa. Eri puolilla maailmaa on vaihtelevalla menestyksellä kokeiltu erilaisia ratkaisuja. Ratkaisut ovat – ja niiden tulee olla sidoksissa moniin paikallisiin piirteisiin kansallisesta hallintokulttuurista alkaen. Missään ongelmia ei ole ainakaan täysin onnistuttu nujertamaan, mutta useilla seuduilla tätä on yritetty määrätietoisesti ja monilla myös saavutettu edistystä.

Helsingin seutu ei perusanalyysinsä osalta poikkea muista metropoleista. Kolmas johtopäätös onkin, että ongelmat täällä ovat samat.

Neljäs johtopäätös on, että nykyrakenteilla ei voida jatkaa, että jotain todella tarvitsisi tehdä, ja että pelkkä hienosäätö ei riitä.

Tamperelaisten johtopäätöksiin on helppo yhtyä.