Kirjoitukset

Yhdyskuntarakenteen hajoaminen lisää ruuhkia, Helsingin Sanomat, mielipide

Helsingin Sanomat uutisoi (16.10) ansiokkaasti autoilun paisumisesta pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Oleellisin jäi kuitenkin kertomatta.

Kysymys on yhdyskuntarakenteen hallitsemattomasta hajautumisesta. Asutus leviää kun haulikolla ampuen matalalla aluetehokkuudella keskustojen ja kylien ulkopuolelle yhä kauemmas palveluista ja työpaikoista. Yksityisautoilu kasvaa, kun asukkailla ei ole vaihtoehtoja muunlaiseen liikkumiseen. Ei ihme, jos perhe tarvitsee useamman kuin yhden auton ja ruuhkat yleistyvät.

Toisin kun yleisesti kuvitellaan, Helsingin ydinkeskustan liikenne ei ole lisääntynyt vuosikymmeniin. Sen sijaan seudun suuret sisääntuloväylät ruuhkautuvat päivittäin jo pääkaupunkiseudun ulkorajoilla.

Autoilun lisääntymisestä seuraa vaatimus uusista tiehankkeista. Tästä puolestaan seuraa lisää hajarakentamista, mikä lisää autoilua ja ruuhkia entisestään. Kyse on itseään ruokkivasta kierteestä. Toimivan joukkoliikenteen estää hajarakentaminen sinänsä – joukkoliikenne kun edellyttää toimiakseen joukkoja.

Toisinkin voi tehdä. Kehyskunnissakin riittää joukkoliikenteelle joukkoja, jos uusi rakentaminen ohjataan raiteiden ja bussireittien tuntumaan. Olemassa olevia taajamia voi tiivistää ja lisätä niiden vetovoimaa ympäristön laatua kohentamalla.

Kyse on isoista asioista. Kysymys on seudullisen näkökulman ja päätöksenteon puutteesta. Kyse on osin ymmärtämättömyydestä ja osin haluttomuudesta tunnustaa elävän elämän tosiasioita. Kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä asia ei ole edennyt. Siksi näpertelyn aika on ohi. Jos oikeasti haluamme estää seudun yhdyskuntarakenteiden täydellisen hajautumisen, jotain totuttua huomattavasti jämerämpää pitää tehdä. Ja pian, koska kohta on jo myöhäistä.

Jan Vapaavuori

Asuntoministeri (kok)