Blogi

Rakennusalan laatuongelmat otettava vakavasti

Ympäristöministeriö
Tiedote

Asuntoministeri Jan Vapaavuori Porin Suomi-Areenalla: Rakennusalan laatuongelmat otettava vakavasti

Asuntoministeri Jan Vapaavuori korosti Porin Suomi-Areenalla tänään, että rakentamisen laatu on yhteiskunnallisesti niin merkittävä asia, että julkisella vallalla on paitsi oikeus myös velvollisuus puuttua siihen, mikäli tarvetta ilmenee.

Ministeri Vapaavuoren mukaan rakennusalalla on kyse erittäin suurista varallisuusarvoista. Tämän lisäksi alan laatutasolla on suora ja olennainen vaikutus moniin ilmasto-, sosiaali- ja terveyspoliittisesti merkittäviin kysymyksiin. Rakennusalan lopputuotosten ja niissä olevien virheiden ominaispiirteenä on kaiken lisäksi se, että ne ovat luonteeltaan kovin pitkäkestoisia.

”Väheksymättä lainkaan elintarviketurvallisuuden merkitystä, tuntuu siltä, että vaikkapa makkaran valmistuksessa syntyvät laatuongelmat on meillä tosiasiallisesti sanktioitu vahvemmin kuin rakennusalan virhetapaukset. Silti jo terveydellisestä näkökulmasta rakennusalan virheet aiheuttavat moninkertaisesti suurempia vahinkoja yhteiskunnassa niiden taloudellisista seurausvaikutuksista puhumattakaan.”

Vaikka alan laatutaso on viime vuosikymmeninä yleisesti ottaen parantunut, myös vakavia ja karkeita virheitä esiintyy Vapaavuoren mukaan edelleen aivan liikaa. Hän kannustaakin pohtimaan sitä, miten näitä tapauksia voisi sanktioida aiempaa ankarammin. Ministeri Vapaavuoren mukaan kyse ei ole pelkästään muodollisesta juridisesta vastuusta virheiden ja puutteiden korjaamisen yhteydessä. Varsinaisten viranomaissanktioiden sijasta hän korostaakin markkinatoimijoiden roolia rakentamisen laatuongelmien ratkaisemisessa.

”Toimivassa markkinataloudessa vaikuttavimmat sanktiot liittyvät yritysten maineeseen ja yleiseen imagoon, johon kunkin yrityksen tuotteiden laadun pitäisi osaltaan heijastua. Se, että huonosti asiansa hoitava yritys tämän takia menettää markkinaosuuksiaan, on tosiasiassa huomattavasti tehokkaampi sanktio kuin mikään viranomaisen määräämä seuraamus. Tämä ei kuitenkaan juurikaan toteudu tämän päivän rakennusmarkkinoilla. Siksi niin tilaajien kuin laajemminkin kuluttajien pitäisi ryhdistäytyä, kilpailuttaa alan yrityksiä muullakin kuin hinnalla ja puuttua tomerammin varsinkin karkeisiin virhetapauksiin”, ministeri Vapaavuori toteaa.

Lisätietoja:

Ministerin sihteeri Iina Kankainen, ympäristöministeriö,
puh. 040 522 5802, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi