Blogi

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on iloinen asia

Ihmiskunta siirtyi kivikaudelta eteenpäin ennen kuin kivi loppui. Kyse oli aikanaan merkittävästä edistyksestä. Nyt ihmiskunnan pitäisi jälleen siirtyä askel eteenpäin. Tällä kertaa irtautuminen pitäisi tehdä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiantuotantojärjestelmästä. Tässäkin kyse on edistyksestä. Kyse on iloisesta asiasta.

Uskon vahvasti, että ilmastonmuutos on totta, ja että se on ihmiskunnan haasteista vakavin. Vaikka asiasta aivan täyttä tieteellistä todistusta ei olekaan olemassa, on huomattavasti todennäköisempää, että ilmastonmuutos vakavasti uhkaa yhteistä maapalloamme kuin että näin ei olisi. On myös huomattavasti järkevämpää pyrkiä rajoittamaan ilmastonmuutosta, vaikka se ei olisikaan totta kuin olla rajoittamatta, jos se vaikka olisikin totta. Sitä paitsi kysehän on edistyksestä.

Kyse on kahdesta asiasta: energiantuotantojärjestelmämme mukauttamisesta päästöttömäksi sekä toisaalta energiankulutuksen kääntämisestä laskuun. Molempia tarvitaan. Energian ja luonnon tuhlaaminen on yksinkertaisesti tyhmää ihan samalla tavalla kun tyhmää on minkä tahansa muunkin rajallisen luonnonvaran tuhlaaminen. Mitä vähemmän energiaa kulutetaan, sitä pienempi on siitä aiheutuva energialasku!

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on monta koulukuntaa. On teknologiauskovaisia, on normiuskovaisia, on avustus- ja tukiuskovaisia, on valistususkovaisia ja on niitä, jotka uskovat, että tarvitaan myös pakottavia rajoituksia. Itse uskon, että kaikkia näitä tarvitaan, tasapainoisessa ja järkevässä suhteessa. Kyse ei ole siitä tarvitsemmeko sähköautoja, energiatehokkaampia taloja, enemmän tuuli- ja aurinkovoimaa vai valistuneempia kuluttajia, vaan siitä, että tarvitsemme näitä kaikkia. Mutta toisaalta, nämä kaikki ovat iloisia asioita.

Ilmastoharjoitus ei globaalisti edisty toivottavalla nopeudella. Joidenkin on kuitenkin näytettävä esimerkkiä. Elleivät Suomen kaltaiset rikkaat teollisuusmaat liiku ensin, toiveet muidenkaan liikkumisesta voidaan varmuudella haudata. Sitä paitsi ne maat, jotka ensin pääsevät aidosti merkittäviin päästövähennyksiin, tulevat tästä pitkässä juoksussa hyötymään. Mitä moninaisin vihreä liiketoiminta on myös maailman ehkä kiehtovinta ja nopeimmin kasvavaa businesta, jossa kannattaa olla tosissaan mukana alusta alkaen.

On selvää, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu maksaa meille kaikille jotain. Pitkässä juoksussa lasku on kuitenkin sitä suurempi, mitä nihkeämmin asiassa liikumme. Varsinkin yhteisiä verovarojamme on kuitenkin käytettävä fiksusti. On panostettava niihin asioihin, joiden panos-tuotos – suhde on parhain. On panostettava siihen, jolla aidosti on merkitystä. On panostettava siihen, joka oikeasti muuttaa maailmaa. Siksi ilmastopolitiikkaakaan ei saa alistaa sen paremmin aluepolitiikalle kun erilaisille trendivirtauksille.

Ilmastoagendamme tulee olla kunnianhimoinen, mutta samalla realistinen. Tarvitsemme päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta. Tarvitsemme johtajuutta ja uskallusta. Se mitä sen sijaan emme tarvitse, on turhanpäiväinen tuhonlietsonta, koska kyse kaiken kaikkiaan on iloisesta asiasta – ihmis- ja kansakunnan edistyksestä.