Blogi

Heikompiosaisimmat väestöryhmät riippuvaisia lähipalveluista

Puhereferaatti Mielenterveyspäivät sekä Kestävä yhdyskuntarakenne ja elinympäristö -konferenssi 29.09.2009

”Mitä heikommassa asemassa olevasta väestöryhmästä on kyse, sitä tärkeämpiä ovat toimivat lähipalvelut. Eheässä yhdyskuntarakenteessa nämä keskeiset palvelut voidaan turvata huomattavasti helpommin kuin hajautuneessa rakenteessa” korosti asuntoministeri Jan Vapaavuori puheessaan Mielenterveyspäivillä Kuopiossa.

Kunnat ovat avainasemassa asuin-, työpaikka- ja palvelualueiden sijoittelussa ja kaavoituksessa. Kyse on sekä yksilöiden ja perheiden että yhteiskunnan erilaisten intressien yhteensovittamisesta. ”Yhdyskuntasuunnittelun keinoin luodaan edellytykset mm. toimiville lähipalveluille ja liikkumistarpeen vähentämiselle. Tämä on myös kestävän kehityksen kannalta tavoiteltavaa.
Väestön yleisen ikääntymisen myötä toimivista lähipalveluista sekä sujuvasta joukkoliikenteestä riippuvaisten ihmisten määrä vain kasvaa”.

Yhdyskuntasuunnittelun kauaskantoisuutta Vapaavuori käsitteli toisessa puheessaan Kuopiossa Kestävä yhdyskuntarakenne ja elinympäristö-konferenssissa. ”Yhdyskuntarakenne ei muutu hetkessä. Nyt tehtävät päätökset sitovat kehityksen tietylle uralle pitkälle tulevaisuuteen. Kun asunnot, tuotantorakennukset, palvelurakennukset, tiet, radat, putkistot ja johdostot on rakennettu, ne pysyvät sijoillaan vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja. Tehtyjä virheitä on vaikea korjata jälkikäteen.”

Suomelle tyypillinen kehityspiirre on se, että kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on hajanainen ja hajautuu edelleen. ”Muissa pohjoismaissa kaupunkien asukastiheys on kaksin tai kolminkertainen Suomeen verrattuna. Keski-Euroopassa kaupungit ovat vielä tiheämmin asuttuja. Suomessa kaupunkiseutujen hajautunut rakenne vie jokapäiväisen elämän kohteet; asuinpaikan, työpaikan ja palvelut kauaksi toisistaan” summasi Vapaavuori tilannetta.

Lisätietoja: erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907