Puheet

Ruotsin kuninkaallisessa linnassa, Tukholma

Invigningen av utställiningen:1809 Rikssprängning och begynnelse 200-årsminnet av Finska kriget

Eders Majestäter, Ers Kunglig Höghet, Prinsessan Christina fru Magnusson herr utrikesminister, mina damer och herrar.

Rikssprängningen 1809 markeras på många sätt i både Finland och Sverige.

För ett år sedan fick Helsingfors besök av Ostindienfararen Götheborg, i september uppmärksammades slaget vid Oravais med bland andra utrikesminister Carl Bildt på plats och i oktober öppnades utställningen Rikssprängning och begynnelse i Nationalmuseet i närvaro av Kronprinsessan Victoria och Republikens president Tarja Halonen.

Den gemensamma markeringen av Märkesåret 1809 inleddes officiellt under högtidliga former i Sveriges riksdag i januari, i mars hölls en stor framtidskonferens i Stockholms stadshus och den 14 maj höll ländernas regeringar ett gemensamt möte i Tavastehus.

Regeringsmötet i Birger Jarls gamla borg var en unik manifestering av den nära gemenskapen mellan Finland och Sverige. Bilaterala överläggningar varvades med trevlig samvaro.

Alla de möten, seminarier och kulturevenemang som arrangeras med anledning av Märkesåret fyller självfallet många funktioner, men kanske den viktigaste är att etablerade kontakter mellan personer och institutioner förstärks och mängder av nya kontakter skapas. Det gäller inte minst yngre generationer av politiker, tjänstemän och konstutövare.

Märkesåret är en angelägen uppdatering av våra hemsidor, för att använda ett aktuellt uttryck.

När det gäller markeringen i Sverige har Statsrådets kansli i Finland i samarbete med ambassaden i Stockholm valt att vid sidan av utställningar, seminarier och konserter fokusera på ungdomen och därmed framtiden. Det märks bland annat på Stockholms kulturfestival i augusti som fokuserar på finländsk ungdomsmusik, litteratur, teater och cirkuskonst.

För att förstå samtiden bör man känna till historien och därför är det synnerligen välkommet att den gemensamma tiden fram till 1809 och dagens Finland uppmärksammas med en temadag i svenska skolor i höst (9 november).

Dagens ungdomar har dessvärre ofta tämligen ytliga kunskaper i historia. Mot den bakgrunden är det viktigt att samarbetet mellan Nationalmuseet i Helsingfors och Livrustkammaren har resulterat i en informativ utställning som bidrar till ökad kännedom om ett historiskt brytningsskede.

I Helsingfors sågs Rikssprängning och begynnelse av cirka 60 000 besökare och jag hoppas att också Livrustkammaren får tiotusentals besökare, framför allt ungdomar, under sommaren och hösten.