Blogi

Talouskriisi ei oikeuta rakennusten energiatehokkuudesta lipsumiseen

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste. Tästä ovat kutakuinkin kaikki yksimielisiä. Tai ainakin olivat vielä puoli vuotta sitten.

Rakennukset vastaavat Suomessa peräti 40 %:sta kaikesta energiankulutuksesta. Päästöistäkin rakennusten osuus on 30 %. Ilmastotavoitteissa onnistuminen edellyttää siksi välttämättä olennaista parannusta rakennusten energiatehokkuuteen. Tästäkin ovat kutakuinkin kaikki yksimielisiä. Tai ainakin olivat vielä puoli vuotta sitten.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ei ole juurikaan onnistunut sen paremmin kysyntä- kuin tarjontavetoisestikaan. Kaikista ilmastopuheista huolimatta, ihmiset eivät vielä ole sankoin joukoin ryhtyneet vaatimaan energiatehokkaampia taloja. Eikä teollisuus ole niitä omaehtoisesti ryhtynyt kehittelemään ja markkinoimaan, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Eikä asia ole juurikaan edennyt ns. vanhassa, olemassa olevassa kannassa, jonka merkitys ilmastotalkoille on uudistuotantoakin suurempi. Päinvastoin, vanhassa kannassa korjausvelka vain kasvaa. Rakennuksia kunnostetaan vähemmän kun mitä ne kuluvat.

Talouskriisin myötä into energiatalkoisiin näyttää laimentuneen. Tämä on väärin. Näin ei saisi olla. Kriisi pitäisi nähdä pikemmin mahdollisuutena kuin uhkana tässä suhteessa.

Talouskriisi on johtanut mm. öljyn ja muiden energialähteiden halpenemiseen. Tämä sinänsä hyvä asia, on ilmastopoliittisesti hankala, koska se vähentää kannustimia satsata energiatehokkuuteen. Nyt tarvittaisiin kuitenkin kaukokatseisuutta. Ne öljyhinnat, joita nyt näemme, ovat kuitenkin pitkässä juoksussa poikkeuksellisia. On huomattavasti todennäköisempää, että öljyn hinta ajan myötä jälleen ryhtyy kallistumaan ja jopa olennaisesti, kuin että näin ei kävisi.

Taantuma luo kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia. Rakennuskustannusten alentuessa energiatehokkuuden parantaminen halpenee niin uudistuotannossa kuin peruskorjaamisessakin. Nyt kaikki nämä ilmaston kannalta hyvät teot saa huomattavasti halvemmalla kun nousun taas koittaessa. Itse asiassa juuri nyt pitäisi panostaa energiatehokkuuteen.

Viimeistään seuraavan nousun koittaessa ilmastokysymyksen painoarvo nousee taas totutulle, tai mitä luultavimmin, taas yhtä askelta korkeammalle tasolle. Siksi kriisin aikana kannttaisi aivan erityisesti panostaa alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta olisimme iskussa kun sen aika on.

Rakennusteollisuus vaati runsas viikko sitten, että suunniteltuja uudisrakentamisen energianormeja tulisi lykätä jopa kolmella vuodella eteenpäin. Tämä olisi täysin väärä viesti. Siksi en lämpene sille ollenkaan. Sille ei yksinkertaisesti ole mitään perusteita.

Rakennusala on tunnetusti varsin vanhakantainen ja kehitystyössään luvattoman laiska. Itse asiassa tilanne alalla on tässä suhteessa jopa poikkeuksellisen huolestuttava. Nyt olisikin ryhdistäytymisen paikka sen sijaan, että ruvettaisiin jarruttamaan väistämätöntä muutosta.