Blogi

Kompakti metropoli nojaa raideliikenteeseen

(10 teesiä yhdyskuntarakenteista, osa 9/10)

Helsingin seutu ei yhdyskuntarakenteensa osalta poikkea maan muista kaupunkiseuduista muutoin kun kokonsa takia, mikä kuitenkin voimakkaasti korostaa kestävän ja eheän rakenteen vaatimusta. Erityisesti Helsingin metropolialueen tulee olla kompakti kokonaisuus.

Helsingin seudulla avainasemassa on raideliikenne, jonka merkitystä koko maan tasolla ei pidä liioitella sen takia, että se on bussiliikenteelle realistinen vaihtoehto Helsingin seudun ohella vain Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla ja sielläkin vain osittain.

Varsinkin Helsingin seudulla raideliikenne on kuitenkin suuremman välityskyvyn, suuremman nopeuden, ruuhkautumattomuuden ja päästöttömyyden takia ylivertainen paitsi henkilöautoiluun myös bussiliikenteeseen nähden. Jo siksi Helsingin seudulla tulisi tulevassa rakentamisessa Kööpenhaminan mallin mukaisesti järkevällä tavalla painottaa niitä alueita, jotka tukeutuvat raideliikenteeseen sen sijaan, että asutus ripoteltaisiin sinne tänne monesti hyvin vaikeasti toisiinsa yhdisteltäviin, erikokoisiin taajamiin.

Raideliikenteen – niin juna- kuin metroliikenteenkin edut korostuisivat entisestään jos radat toteutettaisiin riittävän ajoissa, jolloin ne voisivat vielä ohjata tulevaa rakentamista, eikä jälkeenpäin eräänlaisina hätäaputöinä jo hajautuneeseen rakenteeseen, jolloin iso osa niiden hyödystä jää käyttämättä tai saavutetaan vasta huomattavan pitkän ajanjakson jälkeen.

Helsingin seudulle tulee niin kotimaisten kuin eurooppalaistenkin mallien mukaisesti rakentaa määrätietoisesti ja reippaasti myös uusia pientaloja, jotka sopivat kaupunkeihin aivan niiden ydintä lukuun ottamatta siinä missä kerrostalotkin. Jopa kokonaisten puutarhakaupunkien luominen on täysin mahdollista sikäli kun se varsin pitkälle hajaantumaan päässeeseen rakenteeseen vielä on mahdollista. Tämä tulee kuitenkin toteuttaa alkuperäisen englantilaisen puutarhakaupunkifilosofian mukaisesti rakennetta eheyttäen, kaupunkimaisesti ja – uusien asuinalueiden osalta hyvien raideliikenneyhteyksien varteen. Esimerkiksi Sipoosta Helsinkiin siirtyvät ja tulevan metroradan varteen sijoittuvat alueet tai vaikkapa pääradan varressa oleva Mäntsälän asemanseutu tarjoavat tähän loistavat mahdollisuudet.