Puheet

Puhereferaatti STTK:n Pääkaupunkiseuden Metropoli-tapahtumasta

Henkilöautoilu tutkitusti vilkkainta pääkaupunkiseudun reuna-alueilla

STTK:n järjestämässä Pääkaupunkiseudun Metropoli-tapahtumassa tänään puhunut asuntoministeri Jan Vapaavuori korosti puheessaan liikenteen merkitystä yhdyskuntien energiankulutuksen ja ilmastomuutoksen kannalta.

Vapaavuori viittasi YM:n, LVM:n ja Tiehallinnon tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan eniten henkilöautokilometrejä asukasta kohti syntyy pääkaupunkiseudun ympäristössä, missä kylämäisten alueiden kasvu on ollut voimakkaampaa kuin muualla Suomessa. Myös työssäkäyntietäisyydet ovat metropolialueella pidemmät kuin muilla kaupunkiseuduilla.

”Kyse on merkittävästä erosta. Pääkaupunkiseudun reuna-alueilla autoiltuja kilometrejä kertyy lähes nelinkertainen määrä verrattuna muiden kaupunkiseutujen keskustoihin, taajamiin ja näiden lähialueisiin. Tämä on jo nyt kestämätön tilanne ja tulevaisuudessa se muuttuu entistä kestämättömämmäksi, jollei maankäytön suunnittelua saada nykyistä paremmin tukemaan ilmastotalkoita”.

Samaisen tutkimuksen mukaan liikennettä synnyttävät eniten suuret kauppakeskukset ja vapaa-ajankeskukset sekä liikenneterminaalit, joihin voi suuntautua tuhansia matkoja päivässä. Kaupunkikeskustojen ulkopuolella oleviin suuriin kauppakeskuksiin yli 80 prosenttia matkoista tehdään henkilöautolla.

”Liikenteellisesti suuret yksiköt olisikin sijoitettava yhdyskuntarakenteeseen siten, että niihin on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kauppakeskusten olisi tukeuduttava asutusalueisiin, jolloin matkat kauppakeskuksiin voidaan joukkoliikenteen ohella merkittävässä määrin myös jalkaisin ja pyörällä” sanoi Vapaavuori puheessaan.

Vapaavuoren mukaan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja siihen liittyvä liikennejärjestelmän kehittäminen on yksi metropolipolitiikan suurimmista haasteista: ”Alueella on selkeä tarve koko työssäkäyntialueen kattavan toimivan ja ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen sekä siihen liittyvän liikennejärjestelmän kehittämiseen. Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen tarve joukkoliikenteen edellytyksiä parantavalla tavalla on jo suuren väestömäärän takia suurin juuri metropolialueella. Tavoitteena pitäisi olla eheän ja kompaktin metropolialueen rakentaminen ja ennen kaikkea pyrkimys nykyisen hallitsemattoman hajautumiskehityksen pysäyttämiseksi”.

Lisätietoja: Erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -selvitys http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=291676&lan=fi