Blogi

Kaksi syytä vastustaa veroprogression kiristämistä

Koska veroja maksetaan prosentteina tuloista, suurituloisempi maksaa jo lähtökohtaisesti enemmän veroja kuin pienituloisempi. Veroprosentti kuitenkin myös nousee tulojen noustessa. Tätä kutsutaan progressioksi. Mitä enemmän tienaat, sitä rajumpaa verotus on. Kun veroprosentti on korkeampi kuin alemmalla tulotasolla ja kun ne tulot, joista veroprosentti määräytyy myös on suurempi, verottaja rankaisee tavallaan kahdella eri tavalla.

Kun veroja kevennetään – kuten taas on tarkoitus – monet ovat sitä mieltä, että veronalennukset pitäisi painottaa pieni- ja keskituloisille. Ajatus on sinänsä kaunis, mutta merkitsisi sitä, että progressio vain kiristyisi. Tällaista kehitystä tulee vastustaa – kahdestakin eri syystä.

Verotuksella paitsi kerätään yhteiskunnalle varoja yhteisiin tarkoituksiin, myös tasataan ihmisten käytettävissä olevia tuloja. Mitä kireämpi progressio on, sitä enemmän tuloja tasataan. Suomessa on tunnetusti yksi maailman kireimmistä progressioista eli täällä tuloja tasataan poikkeuksellisen paljon. Progression kiristäminen entisestään tarkoittaisi siis sitä, että näitä poikkeuksellisen vahvasti tasattuja tuloja tasattaisiin vieläkin vahvemmin.

Perinteisellä poliittisella janalla mitattuna yhdestä maailman sosialistisimmista verojärjestelmistä halutaan siten tehdä vieläkin sosialistisempi. En ole sosialisti, enkä tätä kannata. En todellakaan.

En myöskään jaksa olla kummastelematta sitä, miten laajasti maassamme ihannoidaan tulojen tasaamista entisestään – ei tämän maan nyt niin sosialistinen luulisi olevan. Varsin omituiselta tuntuvat myös ne perinteiset voivottelut siitä, jos tuloerot maassa jostain syystä ovat sattuneet kasvamaan – ikäänkuin olisi jonkinlainen yleismaailmallinen ideaali siitä, että kehitys on hyvää vain, jos tuloerot pienenevät. Missä tällöin muuten menisi raja? Onko kaikki tuloerojen kaveneminen aina onnellista? Tulisiko kaikkien lopulta saada käyttöönsä täysin yhtä paljon?

Toiseksi veroprogression kiristäminen koskee kaikkia, ei siis pelkästään ns. hyvätuloisia, vaan myös pieni- ja keskituloisia. Progression jyrkentäminen tarkoittaa siis sitä, että myös pieni- ja keskituloisella jää lisätulosta vähemmän käteen. Tämä puolestaan vähentää työnteon kannustavuutta ja palkitsevuutta entisestään. Siis myös muiden kuin suurituloisten kohdalla.

Varsinkin pieni- mutta myös jossain määrin keskituloisten kohdalla, käytettävissä oleviin tuloihin vaikuttavat tulojen ja verojen ohella myös monet tulonsiirrot. Tulojen noustessa, osa tulonsiirroista pienenee tai poistuu kokonaan. Näin pitääkin olla, mutta samalla se aiheuttaa ns. tulo- tai kannustinloukkuongelman. Lisäansioista jää niin vähän käteen – tai joskus jopa käytettävissä olevat tulot pienenevät, etteivät lisätyöt tai työt ylipäänsä kiinnosta. Tämä ei ole järkevää eikä tavoiteltavaa – kenenkään mielestä. Kun progressiota kiristetään, nämä ongelmat kuitenkin vain lisääntyvät.

Verotusta tulee keventää jatkossakin. Yhtäläisesti kaikilla tulotasoilla!