Blogi

Liiaksi pääkaupunkiseudun asialla?

Kukaan ei varmaan koskaan ole moittinut maa- ja metsätalousministeriä siitä, että hän olisi maaseudun asialla. Eikä pidäkään. Maa- ja metsätalouden toimintakenttä on siellä, missä on maata ja metsää. Ja se on lähtökohtaisesti maaseutua. Ulkoministeriäkään harvemmin kiusataan siitä, että hänen työsnä pääpaino on maan rajojen ulkopuolella. Eikä samaan syyllistytä kauppa- ja kehitysministeriäkään arvioitaessa.

Hieman samankaltaisesta, olkoonkin että myös monin osin erilaisesta ilmiöstä on kyse kun minua asuntoministerinä leimataan sillä, että keskityn pääkaupunkiseudun asioihin. Mutta niin minun pitääkin tehdä. Ainakin pääosin ja ainakin silloin kun puhutaan perinteisen asuntopolitiikan hoitamisesta.

Pääkaupunkiseutu on maan ainoa alue, jossa on todellista pulaa tonteista, jossa on todellista pulaa asunnoista ja varsinkin kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, ja jossa asuntojen hintataso muodostaa todellisen ongelman. Tämä on selvästi kirjattu jo hallitusohjelmassa. Ja tätä tukevat monet omat havaintoni. Kun mm. lukuisissa eri seminaareissa olen tämän todennut, ainoat jotka protestoivat ovat tamperelaiset ja hekin protestoivat vain varsin hillitysti.

Asuntopolitiikkaa pitää hoitaa siellä, missä ovat asuntopoliittiset ongelmatkin. Ellei näin tehtäisi, painopiste olisi itse asiassa hukassa.

Minusta on surullista, että asuntopolitiikan kipupisteet painottuvat pääkaupunkiseudulle. Mutta on iloista voida tämän takia keskittya sinne – ihan luvan kanssa.

Toki asuntopolitiikassa on kyse paljosta muustakin. Varsinkin ilmastopoliittisten tekijöiden raju läpimurto osaksi myös asuntopoliittista tavoitteenasettelua on johtanut siihen, että niin asuntojen energiatehokkuus kuin yhdyskuntarakenteiden eheysulottuvuus ovat tämän päivän asuntopolitiikan aivan keskeisimpiä peruskysymyksiä. Näistä asuntojen energiatehokkuuskysymys on korostetusti valtakunnallinen asia. Sama koskee hieman lievemmin yhdyskuntarakenteita, vaikka niiden hajautumiskehitys onkin pahinta ja huolestuttavinta juuri Helsingin seudulla. Olen pitänyt näitä vahvasti esillä ja pidän jatkossakin. Mitä pitemmälle hallituskaudella päästään, sen selkeämmän tämä tulee myös näkymään.