Blogi

Ilmastopolitiikka vaatii yhdyskuntarakenteen rajuakin eheyttämistä

Ympäristöministeriö
Tiedote

Asunto- ja kaavoitusministeri Jan Vapaavuori Asuntomarkkinat 2008 – seminaarissa:

Ilmastopolitiikka vaatii yhdyskuntarakenteen rajuakin eheyttämistä
– Helsingin seutu kilpailemaan tulevista raidelinjauksista

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan yhdyskuntien rakentamisessa on nyt etsittävä ratkaisuja, joilla Suomi pystyy vastaamaan EU:n asettamiin päästövähennyksiin. Viidennes kasvihuonekaasupäästöistämme on peräisin liikenteestä. Hajautunut yhdyskuntarakenne lisää henkilöautoliikennettä ja heikentää joukkoliikenteen mahdollisuuksia ja lisää siten kasvihuonekaasupäästöjä.

Valmisteilla olevassa liikennepoliittisessa selonteossa on Vapaavuoren mukaan syytä kiinnittää voimakkaasti huomiota liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen: ”Tämä on jo kauan sitten hyväksytty periaate, mutta käytännössä se on toteutunut huonosti. Voidaankin sanoa, että suuri osa asuntorakentamisesta on toteutunut autoilijoiden ehdoilla, eikä eheä yhdyskuntarakenne ole ollut riittävän korkealla tärkeysjärjestyksessä. Ilmastomuutos muuttaa asetelmaa merkittävällä tavalla.”

”Iso osa rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta valuu tavallaan hukkaan, jos asunnot sijaitsevat epätarkoituksenmukaisesti tai ilmastopoliittisesta näkökulmasta todeten jopa ”väärin”. On selvää, että jos yhdyskuntien hajautumisen annetaan jatkua, ei tavoiteltuja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä saavuteta”.

Asuntomarkkinat 2008 -seminaarissa tänään puhuneen Vapaavuoren mukaan jo olemassa olevaa liikenneverkostoa, erityisesti raideliikennettä, tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Kööpenhaminassa jo sovellettavaa tehokkaasti rakennettavien, raideliikenteen varaan sijoittuvien sormien suunnittelua kannattaa edistää myös Helsingin seudulla. Tiiviisti rakennettujen radanvarsialueiden välissä olevat laajat alueet tarjoaisivat puolestaan mahdollisuuksia virkistykseen ja kevyempään rakentamiseen.

Uusien asuntoalueiden rakentamisessa maankäytön ja liikenteen suunnittelu on alusta asti sovitettava tiiviisti yhteen: ”Raideyhteyksien rakentaminen uusille alueille tulee ajoittaa etupainotteisesti siten, että uusien alueiden liikennejärjestelmä perustuu joukkoliikenteen käyttöön. Näitä tulevia raideinvestointeja tulee pystyä ennakoimaan riittävällä aikavälillä, jotta raideliikenteeseen tukeutuva tehokas maankäyttö voidaan varmistaa kaavoituksella ja muulla maankäytön ohjauksella.”

Vapaavuori pohdiskeli puheessaan uutta mallia siitä, miten tulevaisuuden raideyhteyksiä esimerkiksi Helsingin seudulla valmisteltaisiin: ”Miksi emme tekisi niin, että hahmottelemme kartalle muutamia vaihtoehtoisia ja lähtökohtaisesti järkeviä raidelinjauksia ja kilpailuttaisi niitä keskenään siten, että niitä toteutetaan siinä järjestyksessä, mitä enemmän ne eheyttävät yhdyskuntarakennetta. Yhtenä valintakriteerinä olisi tällöin se kuinka laajasti ja kuinka tiiviisti kyseeseen tulevat kunnat sitoutuisivat kaavoittamaan suunniteltujen raiteiden varteen”.

Lisätietoja:
erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907