Blogi

Sipoo-päätös on historiallinen

Ympäristöministeriö
Tiedote

Hallituksen metropolipolitiikan valmistelusta vastaavan asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätös pitää voimassa valtioneuvoston kesäkuinen päätös Sipoon lounaisosien liittämisestä Helsinkiin on odotettu, mutta silti riemastuttava. ”Sipoo-päätös on metropolialueen kehittämisen kannalta merkittävin yksittäinen ratkaisu kymmeniin vuosiin”. Ratkaisun vaikutukset ovat Vapaavuoren mukaan moninaiset: ”Se luo edellytykset seudun tasapainoiselle kehitykselle, asuntotilanteen helpottamiselle, yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle ja tukee koko seudun kilpailukykyä ja taloudellista kasvua”.

Vapaavuori odottaa Helsingin ryhtyvän ripeästi suunnittelemaan liitettyjen alueiden maankäyttöä. Alueiden ainutlaatuisuuden vuoksi tämä vaatii hänen mukaansa kaupungilta kuitenkin uutta ja ennakkoluulotonta otetta. ”Sipoon lounaisosien liittäminen tarjoaa Helsingille mahdollisuuden toteuttaa täysin uudenlainen, moderni asuinalue, jonka suunnittelussa voidaan alusta lähtien huomioida tämän päivän odotukset ja vaatimukset. Liitettävästä alueesta on tehtävissä näyteikkuna energiatehokkaasta, mutta samalla viihtyisästä, tiiviistä ja matalasta pientalovaltaisesta alueesta. Tätä osaamista meiltä Suomessa puuttuu, joten on syytä hakea mallia ja ideoita myös maan rajojen ulkopuolelta”.

Seudun yhdyskuntarakenteen kannalta liitos on erittäin merkittävä. ”Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tulevaisuudessa on entistä tarkemmin arvioitava minne ja miten tulevaisuudessa rakennetaan. Sipoosta Helsinkiin liitettävät osat eheyttävät seudun rakennetta merkittävällä tavalla ja luovat edellytyksiä joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamiselle”. Vapaavuoren mukaan päätös itämetron toteuttamisesta olisikin tehtävä mahdollisimman nopeasti. ”Metron tulisi mieluummin olla valmiina ennen kuin alueelle muutetaan”.

Vapaavuori ottaa myös tyytyväisenä vastaan Sipoon kunnanjohtaja Markku Luoman päätöksenjälkeisen kommentin, jonka mukaan Luoma ei usko, että Sipoon väkiluvun kasvutavoitteeseen
40 000:lla vuoteen 2025 mennessä tulisi merkittäviä heittoja, vaikka kunnan alue pieneneekin.
”On hienoa, jos Sipoo tulee jatkossa entistä huomattavasti vahvemmin mukaan Helsingin seudun yhteistyöhön, ja sitä kautta todelliseksi osaksi maan ainoaa metropolialuetta.”

Lisätietoja: erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 5212907