Blogi

Kaikkien sitouduttava hallituksen metropolipolitiikkaan

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg antoi vuodenvaihteessa varsin omituisen haastattelun. Keskisuomalaisessa 31.12.2007 julkaistussa jutussa ”Cronbergin mielestä pääkaupunkiseudun asuntotuotannon tukeminen on vain väliaikainen ratkaisu.” Työvoiman liikkuvuuden lisäämisen sijasta hän veisi työpaikkoja maakuntiin. ”Tässä tilanteessa aluepolitiikkaa on tuettava, jotta yritykset siirtyisivät pois pääkaupunkiseudulta”, Cronberg linjaa.

Cronberg puhuu omiaan. Pääkaupunkiseudun asuntotuotannon tukeminen ei todellakaan ole väliaikainen ratkaisu. Työvoiman liikkuvuuden edistäminen puolestaan on jo hallitusohjelman mukainen tavoite. Yritysten siirtyminen pois pääkaupunkiseudulta ei ole hallituksen tavoite, pikemminkin päinvastoin.

Hallitusohjelman asuntopoliittisen osion mukaan ”asuntomarkkinoiden vakauttamiseksi vauhditetaan valtion, kuntien ja alan toimijoiden yhteisin toimenpitein tontti- ja asuntotarjontaa kysyntään vastaamiseksi. Tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa työvoiman saatavuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi erityisesti kasvukeskuksissa.” Tämä on selvää tekstiä. Vielä selvemmin asia on ilmaistu hallitusohjelman talousstrategia-osiossa, jonka mukaan ”työvoiman alueellisen liikkuvuuden lisäämiseksi tehostetaan toimia asuntomarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi eniten työpaikkoja luovilla alueilla, ennen kaikkea Helsingin seudulla”.

Jopa alueiden kehittämistä koskevassa hallitusohjelman kohdassa otetaan kantaa juuri pääkaupunkiseudun kysymyksiin linjattaessa uuden metropolipolitiikan käynnistämisestä.

Nämä kaikki ovat hallituksen yhteisiä linjauksia. Ne kaikki tukevat ajattelua, jonka mukaan sitoutuminen pääkaupunkiseudun asuntotuotannon tukemiseen on pitkäaikainen ratkaisu. Ne kaikki tukevat ajattelua, jonka mukaan työvoiman liikkuvuutta pyritään edistämään. Ja niistä mikään ei todellakaan tue ajatusta, jonka mukaan yrityksiä pitäisi houkutella pois pääkaupunkiseudulta.

Hallitusohjelman aluepoliittinen osuus on tasapainoinen kokonaisuus. Siellä todetaankin selvästi, että ”hallituksen tavoitteena on tehostaa aluepolitiikkaa erityisesti heikoimmilla alueilla, vahvistaa suurkaupunkipolitiikkaa ja käynnistää metropolipolitiikka”. Itse miellän tämän siten, että pyrkimys on maan tasapainoiseen kehittämiseen. Pyrkimys on pääkaupunkiseudun ja maakuntien välisen vas-takkainasettelun lopettamiseen. Pyrkimys on sen ymmärtämiseen, että maa tarvitsee menestyäkseen vetovoimaisen ja kilpailukykyisen pääkaupunkiseudun veturikseen, mutta myös vahvoihin maakuntiin perustuvan monikeskuksisen aluerakenteen, joka vahvistaa sekä kaupunkialueiden että maakuntien elinvoimaisuutta.

Tämä edellyttää kaikkien sitoutumista heikoimpien alueiden kehittämiseen. Mutta se edellyttää myös kaikkien sitoutumista metropolipolitiikkaan. Myös vihreiden puheenjohtajan!