Blogi

Neljän viisaan ryhmä etsii uusia avauksia asunnottomuuteen

Ympäristöministeriö
Tiedote

Neljän viisaan ryhmä etsii uusia avauksia asunnottomuuteen

Asunnottomuuden kipeimmät ongelmat liittyvät ihmisiin, joille pelkkä asunto ei riitä. He tarvitsevat usein asunnon lisäksi monenlaista muuta tukea pärjätäkseen arjessa.

”Asunnottomuus on yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan häpeäpilkuista. Eritoten pitkäaikaisasunnottomuuden kovaan ytimeen eivät vanhat konstit ole purreet riittävästi, eikä tilanne ole olennaisesti parantunut ennätyksellisen hyvästä talouskasvusta huolimatta”, sanoo asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Vapaavuoren mielestä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen merkitystä ja huomioarvoa poliittisella agendalla on välttämätöntä nostaa. ”Tästä syystä olen koonnut ”neljän viisaan” ryhmän pohtimaan asiaa ja esittämään uusia ajatuksia ja innovatiivisia ratkaisuesityksiä asunnottomuuden vähentämiseen. Lisäksi halusin varmistaa mahdollisimman tuoreen ja ennakkoluulottoman näkökulman.”

Ympäristöministeriö on kutsunut ryhmän jäseniksi piispa Eero Huovisen, sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen, toimitusjohtaja Hannu Puttosen ja lääketieteen lisensiaatti Ilkka Taipaleen. Voutilainen toimii ryhmän kokoonkutsujana.

Eväitä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen

Hallitusohjelma edellyttää, että pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi laaditaan ohjelma vuosille 2008-2011. Nyt nimetty ryhmä tuottaa eväitä tämän ohjelman valmisteluun.

Ryhmän tehtävänä on pohtia asunnottomuutta niin sosiaalisena, taloudellisena kuin oikeudellisenakin kysymyksenä sekä ideoida uudentyyppisiä asumismuotoja ja niihin liittyviä tukipalveluita. Neljän viisaan odotetaan myös esittävän, miten valtion, kuntien, yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin rooleja voidaan selkiyttää. Lisäksi heidän on määrä arvioida miten asunto-, sosiaali- ja terveystoimen palvelut voivat ennaltaehkäistä pitkäaikaisasunnottomuutta.

Monipuolista kokemusta ja näkemystä

Kaikilla ryhmän jäsenillä on kokemusta ja edellytyksiä tarkastella asunnottomuuden ongelmaa monipuolisesti eri näkökulmista:

Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisella on mittava kokemus asunnottomuuden hoitamisesta. Hän on aiemmin toiminut myös Helsingin diakonissalaitoksen diakoniajohtajana. Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen taas on jo vuosia herätellyt aktiivisesti keskustelua hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta muun muassa pohtimalla syrjäytymisen problematiikkaa.

Hannu Puttonen on puolestaan perehtynyt asunnottomuuteen Y-Säätiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana. Y-Säätiö hankkii asuntoja asunnottomille. Lääketieteen lisensiaatti Ilkka Taipale on monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan muun muassa vuosikymmeniä kestäneestä kamppailusta asunnottomien olosuhteiden parantamiseksi.

Ryhmän tulee saada tehtävänsä suoritetuksi 15.10.2007. mennessä.

Asunnottomuuden vähentäminen (www.ymparisto.fi)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Peter Fredriksson, ympäristöministeriö,
puh. 020 490 7602, 050 369 8437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Erityisavustaja Tatu Rauhamäki, ympäristöministeriö,
puh. 020 490 7040, 050 521 2907, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi