Kirjoitukset

Kaikkia veroja ei voi alentaa, mutta…Lauttasaari-lehti, kolumni

Valtiovarainministeriö muistutti pari viikkoa sitten vaalikentille kirmanneita puolueita talouden realiteeteista. VM:n madonluvut tulivat tarpeeseen. Varsinkin hallitsevat punamultapuolueet olivat – jälleen kerran – intoutuneet mitä hulvattomimpiin lupauksiin. Elävän elämän yksinkertaisimmat lainalaisuudet, kuten se, että tulot ja menot pitää olla tasapainossa, uhkasivat jälleen pahemman kerran päästä unohtumaan. Tästä VM:lle kiitos. Jonkun pitää sanoa miten asiat ovat, jos punamulta taas aikoo harhauttaa ja harhaanjohtaa kansaa.

VM:n arvio on tyly. Ensi vaalikaudella ei ole varaa mihinkään menonlisäyksiin. Perusvire on silti oikea. Mentäessä kohti alempaa talouskasvua ja väestön samalla ikääntyessä, meillä ei todellakaan ole varaa uusiin menoautomaatteihin. Ihan näin kurja tilanne ei toki kuitenkaan ole.

Tilanne ei myöskään ole niin tukala, ettei veroja enää voitaisi alentaa. Päinvastoin. Eläkemaksut tulevat ikääntymisen johdosta tulevina vuosina joka tapauksessa nousemaan. Verotusta onkin kevennettävä jo sen takia, että verorasitus uhkaisi muutoin jopa kiristyä.

Suomessa on yksi maailman korkeimmista veroasteista. Maa on edelleen todellinen himoverottaja. Viime vuosien veronalennukset ovat myös osoittaneet, että ne luovat talouteen dynamiikkaa, vauhdittavat talouskasvua, lisäävät työn tarjontaa, parantavat työllisyyttä ja tätä kautta hyvinvointia. Sen sijaan, että kysymme onko meillä varaa jatkaa veronalennuksia, pitää kysyä, onko meillä varaa olla alentamatta veroja myös jatkossa.

Tuloverotusta pitää alentaa kaikissa tuloluokissa. Alemmissa tuloluokissa se poistaa ns. tulo- tai kannustinloukkuja. Siellä myös ostovoimavaikutukset ovat suurimmat. Mutta yhtä tärkeää on alentaa korkeimpia marginaaliveroja ja tätä kautta pitää huolta kansainvälisen tason osaajiemme työmotivaatiosta ja Suomessa pysymisestä.

Tuloveronkevennykset ovat tärkeimpiä. Tämän lisäksi on mahdollisuus alentaa hieman muitakin veroja, mutta kaikkia veroja se ei suinkaan voi koskea. Siksi on osattava ja uskallettava tehdä valintoja.

Varsinkin keskusta esittää ruoan arvonlisäveron alentamista. Ajatus on sinänsä kaunis. Kovin suuria vaikutuksia sillä ei kuitenkaan olisi. Kokoomus esittää tämän sijaan perintöveron poistamista. Näiden veroratkaisujen asettaminen vastakkain on mahdollista ja mielekästä, koska ne maksaisivat varsin tarkkaan yhtä paljon, noin 500 miljoonaa euroa.

Meistä perintövero on muinaisjäänne, josta pitäisi päästä eroon. Se on myös vero, joka koetaan erityisen epäoikeudenmukaiseksi ja joka joissain tapauksissa johtaa todellisiin epäoikeudenmukaisuuksiin.

Kaikkia veroja ei kuitenkaan voi alentaa. Siksi pitää olla maltillinen. Siksi aluksi voisi olla riittävää, että perintövero poistetaan rintaperillisiltä eli lähinnä lapsilta sekä leskeltä ja yritysvarallisuudelta.

Puolueiden välillä on eroja! Tämä ilmenee erityisen hyvin juuri veropolitiikassa. Kyse on sekä siitä, mitä asioita arvotetaan että siitä, kuinka vastuullisia tai vastuuttomia ollaan – varsinkin vaalien alla.

Jan Vapaavuori
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja