Blogi

Sipoon kansanäänestyksestä

Sipoo järjesti viikonloppuna kansanäänestyksen läntisen Sipoon liittämisestä Helsinkiin. Suuri enemmistö, noin 93 prosenttia sipoolaisista vastusti liitosta. Tämä ei ollut yllätys. Itse asiassa olisi ollut huima yllätys, jos näin ei olisi ollut. Ainoa yllätys oli ehkä se, että äänestysprosentti jäi tässä ainakin sipoolaisten päättäjien mielestä Sipoolle kovinkin tärkeässä asiassa varsin alhaiseksi, noin 70 prosenttiin. Ehkä asia ei liikautakaan kaikkia sipoolaisia siten, kun on oletettu.

Se, että enemmistä sipoolaisista vastustaa liitosta ei muuta asiaa. Itse asiassa koko keskustelua ei käytäisi, jos sipoolaiset, tai heidän enemmistönsä kannattaisi liitosta. Silloinhan ei tarvittaisi mitään pakkoliitoksia, ei aloitteita eikä selvitysmiehiä. Tämäkin on hyvä muistaa kansanäänestystulosta tulkittaessa.

Sipoossa asuu noin 19 000 asukasta. Heistä alle 4 000 asuu liitettäväksi esitetyllä alueella. Tämä on paljon tai vähän – näkökulmasta riippuen. Toisena osapuolena kiistassa on Helsinki, jossa asuu 564 000 asukasta ja pääkaupunkiseutu, jossa asuu noin 1 000 000 asukasta.

Jos mietitään, ketä asia ihan oikeasti ja konkreettisesti koskettaa, kyseeseen tulevat myös ne, ehkä noin 40 000 – 50 000 uutta asukasta, jotka kyseiselle alueelle muuttavat, mikäli alue liitetään Helsinkiin. Meillä on siis noin kymmenkertainen määrä tulevia ”länsisipoolaisia” tai itähelsinkiläisiä” verrattuna nykyisiin länsisipoolaisiin vieläpä siten, että nämä alueen tulevat asukit eivät ole voineet osallistua sen paremmin Sipoon kansanäänestykseen kuin muutenkaan vaikuttaa koko prosessiin.

Näidenkin ihmisten näkemyksiä pitäisi kuulla. Ja kun se ei ole konkreettisesti mahdollista, pyrkiä tekemään ratkaisuja, jotka ovat näiden ihmisten oletettujen näkemysten mukaisia.

Jos, ja toivottavasti kun läntinen Sipoo liitetään Helsinkiin ja kun Helsinki tämän jälkeen suunnittelee ja rakennuttaa kyseisen alueen, meillä tulee jatkossa olemaan mainitut 40 000 – 50 000 uutta asukasta kyseisellä alueella. Jos heiltä tuolloin kysyttäisiin, oliko liitos tarpeen, voi olla kutakuinkin varma, että heistä mainittu 93 prosenttia vastaa myöntävästi.