Blogi

Santahamina

Helsingissä on pulaa tonteista. Helsingissä on pulaa asunnoista. Ja erityisesti Helsingissä on pulaa kohtuuhintaisista asunnoista. Toisaalta on epärealistista odottaa, että asunnot Helsingissä olisivat samoissa hinnoissa, kun muualla maassa. Eivät asunnot Tukholmassakaan ole Kiirunan tasolla eivätkä New Yorkissa Pohjois-Dakotan tasolla. Mutta toisaalta, ei hintaero ihan näin suuri pitäisi eikä saisi olla.

Syyt tapahtuneeseen ovat moninaiset. Osaan voi vaikuttaa, osaan ei. Niistä, joihin voi vaikuttaa, keskeisin lienee tarjonnan ja kysynnän pysyvä epäsuhta. Jos ja kun kysyntä on tarjontaa selkeästi ja pysyvästi koreammalla, hinnat nousevat. Näin käy aina markkinataloudessa, oli kyse sitten asunnoista tai vaikkapa leivästä. Koska kysyntää ei voi eikä kannata torjua, pitää lisätä tarjontaa.

Helsingissä pitää siis rakentaa lisää asuntoja. Itse asiassa Helsingissä pitää rakentaa paljon lisää asuntoja. Kaupungin strategiasuunnittelussa ollaan asettamassa tavoitteeksi 5000 uuden asunnon rakentaminen joka vuosi. Määrä on huima. Se on noin puoli sipoollista joka vuosi.

Silti asuntoja ei pidä rakentaa kaikkialle. Kaupungin pitää olla myös viihtyisä. Eivät asunnot kaupaksi mene, vaikka ne olisivat halvempia, jos samalla tingitään kaupungin viihtyisyydestä.

On myös eräitä muita arvoja, joita kannattaa vaalia. Olenkin selkeästi eri mieltä mm. SDP:n puheenjohtaja Eero Heinäluoman kanssa Santahaminan kohtalosta. Minusta Santis tulee jättää puolustusvoimille. Helsingin ei pidä olla aktiivisesti häätämässä armeijaa alueeltaan. Päinvastoin.

Suomessa eri kaupungit ja kunnat ovat kynsin hampain pyrkineet pitämään kiinni varuskunnistaan. Perinteisten työllisyys- ja elinvoimatekijöidensä ohella varuskunnat symboloivat muutakin. Ne ovat osa maanpuolustusta, osa isänmaallisuutta, osa historiamme sankari- ja mainetekoja. Heinäluoman aatokset Santahaminasta ovat täydellisessä ristiriidassa tämän ajattelun kanssa. Kun muut pyrkivät puolustamaan vaalipiiriensä varuskuntia, Helsinkiin ehdolle tulossa oleva Heinäluoma pyrkii häätämään armeijan vaalipiiristään. Kyllä minä sen ymmärrän, että maakuntien miehet kannattavat hajasijoitusta, mutta se, että sitä tekee myös Helsingin demaripomo, menee yli ymmärryksen.

Kun Helsingin Ilmatorjuntarykmentti Hyrylässä päätettiin lakkauttaa, Santahaminassa sijaitsevan Kaartin Jääkärirykmentin asema pääkaupungin puolustuksessa on vain korostunut. Oman alueemme puolustuksen ohella kyse on myös pääkaupunkiseudun varusmiesten asiasta, onhan Santahamina vuosittain lähes 2000 pääkaupunkiseudun varusmiehen palveluspaikka. Unohtaa ei sovi myöskään vahvasti merkitystään kasvattavaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä, jolle Santis on erinomaisen merkittävä tukikohta.

Puolustan vakaasti keskuspuiston asemaa Helsingin keskeisenä viher- ja virkistysalueena. Mutta puolustan myös Santahaminaa pääkaupungin puolustuksen tukipilarina.

Maailma muuttuu, eikä mikään ole ikuista. Ei ehkä Santahaminakaan. Jos näin käy, valtio osaa kyllä tehdä omat johtopäätöksensä. Nyt näin ei ole. Santahamina on puolustusvoimien omien selvitysten mukaan maanpuolustuksellemme tärkeä. Ja silloin se on sitä myös Helsingille.