Blogi

Helsingillä hyvä draivi päällä, Elävä Helsinki

Helsinki ajautui vuosikymmenen alussa tunnettuun talousahdinkoonsa. Tukalasta tilanteesta noustiin varsin pian.
Kaupunki ei kuitenkaan kertaheitolla noussut aiempaan kukoistukseensa. Helsingin uudeksi päänsäryksi nousivat omat kunnallisverotulomme, jotka kehittyivät ja kehittyvät edelleen muuta maata hitaammin. Kysymys ns. hyvistä veronmaksajista, joilla muuten tarkoitetaan ihan tavallisia keskiluokkaisia helsinkiläisiä, ja nimenomaan se, missä nämä ihmiset asuvat ja minne he veroja maksavat, on muodostunut kaupungin taloudenpidon suurimmaksi haasteeksi. Erityisesti lapsiperheiden yhä kiihtyvä muuttotahti naapurikuntiin on samalla noussut aiheellisesti megaluokan kysymykseksi.

Kaupungin väkiluku laski muutamana viimeksi kuluneena vuonna. Valtakunnan mediaa myöten arveltiin tällöin kaupungin menettäneen vetovoimaisuuttaan. Johtopäätöksessä oli totta toinen puoli. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, että Helsinki sinänsä ei vetänyt, vaan siitä, että emme pystyneet rakentamaan riittävästi uusia asuntoja uusille tulijoille. Ongelma oli ja on olemassa, mutta se on pitkälti itse aiheutettu. Muutoin Helsinki on edelleen haluttu asuinpaikka – tyhjiä asuntoja täältä ei juuri löydy.

Ellei kaiken, niin ainakin monen asian taustalla oli Vuosaaren sataman viivästymisestä aiheutunut ns. rytmihäiriö.
Tämä tilanne on nyt dramaattisesti muuttumassa. Helsingissä eletäänkin nyt ja tullaan elämään seuraavat parikymmentä vuotta vuosisadan muutoskautta. Tulemme rakentamaan mm. Jätkäsaaren, Kalasataman alueen, Keski-Pasilan ja Kruunuvuorenrannan alueet, jotka ovat kaikki isoja ja sijainneiltaan loistavia. Onnistuminen näissä tulee merkittävästi parantamaan elinvoimaisuuttamme ja vetovoimaamme. Näissä suurprojekteissa on kuitenkin onnistuttava. Epäonnistumisiin ei ole varaa, koska vastaavia tilaisuuksia ei tule ehkä koskaan enää.

Pääkaupungin ja sen ympärille muodostuvan metropolialueen asuntotarve on kuitenkin niin huomattava, ettei tämäkään riitä. Kantakaupungissa on myös lähtökohtaisesti kyse kerrostalorakentamisesta, mikä ei vastaa varsinkaan lapsiperheiden asumispreferensseihin. Siksi on äärimmäisen luontevaa, että Helsinki voisi laajentua myös itään, nykyisen Sipoon läntisille alueille. Alueliitoksella olisi lisäksi huima vaikutus koko seudun kilpailukykyyn ja tätä kautta koko maan menestymiseen. Tiivistäessään yhdyskuntarakennetta ja pohjautuessaan hyviin joukkoliikenneyhteyksiin, se olisi myös suuri ympäristöteko. Erityisesti Itä-Helsingin yritysrakenteelle ja yleiselle imagolle sillä olisi myös erityisen suuri merkitys.

Historiallisen suurten asuntorakentamisprojektien ohella Helsingillä on nyt muutoinkin hyvä draivi päällä. Pääkaupunkiseudun yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tavoitteena on laatia mm. yhteinen maankäyttöohjelma ja asunto-ohjelma sekä luoda yhteinen liikennejärjestelmä. Länsi-metrosta on jo päätökset. Itä-metroa ja raideyhteyttä lentokentälle suunnitellaan kovaa vauhtia. Hernesaaren rakentamiseen valmistaudutaan. Keskustatunnelia suunnitellaan. Helsingin elinkeinopolitiikkaa on virtaviivaistettu ja tehostettu. Vanhamallinen asunto-ohjelma on päätetty korvata uudella maankäytön ja asumisen ohjelmalla. Kaupunginjohtajamme toimesta on aloitettu erityiset turvallisuus- ja siisteystalkoot. Kaupunginhallitus on kehittänyt työtapojaan. Suhteemme valtiovaltaan on saatu normalisoitua. Palveluverkkoa kehitetään eri toimialoilla. terveyden- ja vanhustenhuollon hoitoketjuja sujuvoitetaan. HUS:n organisaatiota virtaviivaistetaan. Ja nämä siis vain muutamia mainitakseni.

Vanha armeijahenkinen sanonta kertoo, ettei saa jäädä tuleen makaamaan. Tämä koskee myös Helsinkiä. Maailma muuttuu. Kehitys kehittyy koko ajan. Ja pääkaupunginkin pitää muuttua sen mukana. Tulevaisuus on rakennettava joka päivä. Varsinkin Helsingin kokoisessa kaupungissa tämä edellyttää viisautta ja kauaskatseisuutta, mutta myös uskallusta pistää itsensä likoon.

Helsinki on maan pääkaupunki ja maan ainoan metropolialueen keskus. Sen menestys heijastuu paitsi naapurikuntiin ja Helsingin seudulle, myös koko maahan. Helsinki voi olla joko suunnannäyttäjä tai vain kehitykseen sopeutuja. Kokoomuksen johdolla haluamme olla ensin mainittua. Helsingillä on nyt hyvä draivi päällä.

Jan Vapaavuori
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja
kansanedustaja