Blogi

Länsimetro nytkähti eteenpäin

Espoon valtuuston eilinen metropäätös on iloinen asia. Päätös on merkittävä Espoolle, se on merkittävä Helsingille, mutta se on ennen kaikkea merkittävä koko pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat jo pitkään tosiasiallisesti muodostaneet varsin yhtenäisen kaupunkirakenteen ja työssäkäyntialueen. Tällaisella yhtenäisellä alueella on mitä luonnollisinta, että keskeiset infraratkaisut, liikennekysymykset etunenässä, on järjestetty yhtenäisesti.

Pääkaupunkiseudulle tarvitaan yhtenäisiä ratkaisuja, ei erillisratkaisuja kussakin kaupungissa. Tämä koskee toki muutakin kun liikennettä. Kuntalaistemme selkeä toive on, että järjestelmä toimii ja että kuntarajat eivät muodosta estettä järkevälle toiminnalle. Ja kuntalaisiahan varten politiikkaa tehdään, ei kutakin hallinnollista yksikköä itseään varten.

Espoon valtuuston viisas päätös on hyvä merkki pääkaupunkiseudun yhteistyön toimivuudesta. Vuosikymmenten jähkäilyn ja keskinäisen kyräilyn jälkeen seudulla myönnetään nyt yhteisten seudullisten ratkaisujen suuri merkitys. Pääkaupunkiseutukin on enemmän kuin osiensa summa, kunhan asioita katsotaan myös seudullisesta perspektiivistä. Positiivinen asennemuutos on ilmienen – kaikissa seudun kaupungeissa.

Espoon valtuusto asetti metropäätökselle joukon ehtoja. Osa näistä on kohdistettu Espoon omaan päätöksentekoon, osa valtiovaltaan ja osa Helsinkiin. Mitä Helsinkiin tulee, on mielestäni selvää, että viimevuosina olennaisesti parantuneet suhteet sekä hyvät kokemukset syventyneestä yhteistyöstä antavat hyvät edellytykset asioista sopimiseen molempia kaupunkeja tyydyttävällä tavalla.

Länsimetro on ollut jo pitkään laajan julkisen kiinnostuksen kohteena. Tästä on tehty mm. se johtopäätös, että valtio ja Helsinki olisivat painostaneet Espoota. Tuskinpa vain. Espoo on maan toiseksi suurin kaupunki, jolla on terve itsetunto ja kyky itsenäisiin päätöksiin.

Sinänsä on selvää, että valtiolla ja Helsingillä voi olla, on ja pitääkin olla näkemyksiä näin suurten kysymysten osalta. Esitetty kritiikki osoittaa kuitenkin taas kerran Helsingin hankalan roolin. Toisaalta pääkaupungilta vaaditaan johtajuutta, toisaalta sitä ei kuitenkaan haluta. Pahimmillaan kaikki Helsingin kannanotot halutaan kyseenalaistaa juuri sen takia, että ne ovat Helsingin kannanottoja. Silti Helsingillä on oikeus – ja kokonsa luoman merkityksen takia jopa velvollisuus pyrkiä edistämään paitsi omia, myös seudullisia ja jopa valtakunnallisia hankkeita. Espoo on kasvanut niin suureksi ja merkittäväksi kaupungiksi, että sillä rupeaa olemaan hieman samankaltainen asema.

Seuraavaksi länsimetrosta tulee tehdä yleissuunnitelma. Tämän jälkeen hanke vaatii hankepäätöksen ja tiettyjä asemakaavaratkaisuja sekä Helsingissä että Espoossa. Hankepäätöksen yhteydessä tulee ratkaista mm. rahoitus ja tulevan metrokokonaisuuden organisointi. Varsinainen rakentaminen Helsingin alueella on mahdollista aloittaa vielä tällä vuosikymmenellä ja koko metro Matinkylään voisi olla valmis vuoteen 2015 mennessä, ehkä aiemminkin.