Blogi

Hukattujen mahdollisuuksien budjetti

Valtiovarainministeri Heinäluoma puhui vaihteeksi viisaita todetessaan, että suurimmat talouspoliittiset virheet tehdään yleensä nousukauden ja itse asiassa suhdannehuipun aikana. Istuva punamultahallitus ei taida tähän sortua – kun ei tee oikein mitään, ei tee kovin pahoja virheitäkään.

Talouden kiertokulku on pitkävaikutteinen prosessi. Monet tämän päivän positiivisista ilmiöistä on pohjustettu järkevillä, joko yhteiskunnan tai yritysten itsensä tekemillä päätöksillä jo vuosia sitten. Ei tämän päivän kilpailukyky tämän päivän päätösten tuloksena ole syntynyt, vaan niiden päätösten, jotka on tehty aiempina vuosina. Vastaavasti se kilpailukyky ja yleinen taloustilanne, jonka kohtaamme 5 tai kymmenen vuoden päästä, on pitkälti seurausta siitä, mitä päätöksiä tänään tehdään.

Kun Kokoomus on puhunut hukattujen mahdollisuuksien budjetista, viittaamme ennen kaikkea tähän. Nykyisessä hyvässä taloustilanteessa olisi ollut mahdollisuus panostaa tulevaisuuteen, luoda edellytyksiä talouskasvun jatkumiselle, työllisyysasteen kohottamiselle edelleen, sekä investointihalukkuuden – niin kotimaisen kuin ulkomaisen – parantamiselle.

Kaikki tietävät ikääntymisen aiheuttamat haasteet jo lähitulevaisuudessa. Ensimmäiset merkit näkyvät itse asiassa jo nyt, ennen kaikkea vahvistuvana työvoimapulana. Näihin tuleviin haasteisiin pitäisi puuttua nyt. Kun taloustilanne on hyvä, mahdollisuuksia olisi ollut.

Kyse on ennen kaikkea panostuksesta koulutukseen, sen kaikilla asteilla, sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kyse on myös verojärjestelmän kilpailukyvyn kehittämisestä. Ja kyse on vanhakantaisen tempputyöllistämispolitiikan lopettamisesta.

Punamultahallituksen budjetti ei ole täysin kelvoton. Veronalennukset jatkuvat ja onpa budjetti hieman ylijäämäinenkin. Budjettia leimaa kuitenkin vanha punamullan sulle-mulle -henki sen sijaan, että olisi uskallettu panostaa tulevaisuuteen.

Riski siitä, että eduskunta (hallituspuolueiden eduskuntaryhmät) vaalikuumeessaan sen vielä totaalisesti pilaa, ei myöskään ole täysin poissuljettu. Nyt olisi maltti valttia – niin hallituksen piirissä kun oppositiossakin.