Blogi

Perustuslain muutoshanke ilmentää sivistymätöntä johtajuutta,

Perustuslakivaliokunnan jäsen
kansanedustaja Jan Vapaavuori
KANNANOTTO, Tiedotusvälineille

Hallituksen ja Tasavallan presidentin hanke muuttaa perustuslakia osoittaa surullisella tavalla valtiomiesmäisyyden puutetta maan ylimmässä valtiojohdossa. Sekä presidentti että pääministeri antavat parhaillaan hyvin erikoisia näyttöjä omasta ”johtajuudestaan” ja kyvystään suhteuttaa valta- ja arvovaltapyrkimyksensä länsimaisen demokratian peruslähtökohtiin.

Tilanne, jossa ylin valtiojohto ryhtyy paniikinomaisesti muuttamaan maan perustuslakia yksittäisen lakiesityksen eduskunnassa saaman vastaanoton takia, on jo sinänsä hyvin arveluttavaa.
Perustuslain muutokselle ei edes ole mitään käytännön sanelemia pakottavia tarpeita. Hallitus, presidentti ja eduskunta ovat kaikissa tapauksissa kiinteästi mukana kriisinhallintajoukkojen lähettämisestä päätettäessä. Elävässä elämässä sillä ei ole juurikaan merkitystä, onko viimekätinen päätösvalta hallituksella vai presidentillä. Kyse on siksi pitkälti vain arvovallasta.

Perustuslaki on eräänlainen lakien laki, koko järjestelmän perusta. Se on tehty ajan virtauksista riippumattomaksi ja poikkeuksellisen pysyväksi. Käytännön pitäisi sopeutua perustuslakiin, eikä perustuslain käytäntöön, mitä hallitus ja presidentti nyt ajavat.

Valtiojohdon toiminta kuvastaa eräänlaista keinoja kaihtamattoman voimapolitiikan paluuta. Ylimpien valtioelinten keskinäisen toimivaltajaon muuttamiseen tähtäävä perustuslakihanke kokonaisuuden kannalta varsin pienen asian johdosta ja pelkästään arvovaltasyistä, on sivistymätöntä ja länsimaiselle demokratialle vierasta. Suoranaista kansanvallan halveksuntaa puolestaan on se, että presidentin arvovallan pönkittäminen yritetään nostaa seuraavien eduskuntavaalien ja sitä seuraavien hallitusneuvottelujen kynnyskysymykseksi.

Varsinkin Tasavallan presidentin ja pääministerin pitäisi länsimaisessa sivistysvaltiossa pystyä nousemaan päivänpolitiittisten kiistojen yläpuolelle, viileästi harkitsemaan kansakunnan etua, pidättäytyä turhanpäiväisestä uhosta ja mahtailusta sekä johtaa maata vastuullisesti.
Kyllä tulee Lipposta ikävä!