Kirjoitukset

Poliitikot pois HUS:n hallituksesta, Helsingin Uutiset

Suomalainen erikoissairaanhoito perustuu ns. tilaaja-tuottaja-malliin. Kunnat toimivat tilaajina. Ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymät ovat palvelujen tuottajia. Näin ainakin periaatteessa.

Tilaaja-tuottaja -mallissa tilaajan pitäisi tilata ja tuottajan tuottaa. Tilaaminen on kiistatta luonteeltaan poliittista toimintaa. Tuottamisen pitäisi kuitenkin olla puhtaasti palvelun tuottamista mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Tuottajan pitäisi tuottaa se, mitä tilaajat ovat tilanneet. Sen ei siis pitäisi olla politiikkaa. Käytännössä nykymalli, jossa poliitikot johtavat sekä tilaajaa että tuottajaa ei toimi näin.

HUS on suurimpiin suomalaisiin yrityksiin verrattava yksikkö, jonka liikevaihto ylittää miljardi euroa. Koko terveydenhuoltojärjestelmämme taloudellisen kestokyvyn kannalta on olennaista, että se pystyy toimimaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää sen hallinnon organisointia modernilla, tarkoituksenmukaisella ja operatiivista johtamista tukevalla tavalla.

Tilaaja- ja tuottajaorganisaatiot tuleekin selkeästi erottaa toisistaan. Tilaajina toimivien kuntien ei tulisi olla edustettuna tuottajaorganisaation hallinnossa, vaan niiden tulisi valvoa intressejään sairaanhoitopiirin ja kuntien sopimusohjausjärjestelmän välityksellä. Kuntayhtymillä puolestaan tulisi olla professionaalinen hallinto, mikä tarkoittaisi mm. niiden hallitusten kokoamista talouden, sairaanhoidon ja hallinnon ammattilaisista.

HUS:n nykyinen poliitikoista koostuva hallitus on koostumukseltaan vähintäänkin erikoinen. Se on aivan liian iso minkäänlaiseen järkevään päätöksentekoon. Se on puolillaan ihmisiä, jotka eivät ole sen paremmin talouden, sairaanhoidon kun hallinnonkaan ammattilaisia. Lisäksi se luo jo itsessään sellaisia poliittisia jännitteitä (mm. eri kuntien ja eri poliittisten ryhmien välillä), joita tuottajan ei-poliittisen luonteen vuoksi koko organisaatioon ei pitäisi kuulua.

Tästä on seurannut organisaatioiden isännättömyyden korostuminen ja kokonaisuudesta vastuuta kantamattomien professioiden aseman vahvistuminen. Käytännössä HUS:ia ei johda kukaan eikä mikään. Tästä taas kärsivät niin veronmaksajat kun potilaat – ja jopa HUS:n henkilöstö, kun koko talon mainetta leimaa kohtuuttomasti sen huonosti organisoidun hallinnon aiheuttamat ongelmat, ei henkilöstön kiistaton ammattitaito ja talon huippukorkea osaaminen itse potilastyössä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 2002 tekemäni ponnen, jossa edellytettiin toimenpiteisiin ryhtymistä HUS:n poliitikkohallituksen korvaamiseksi ammattihallituksella. Kävi kuitenkin ilmi, että tämä edellyttäisi lainsäädännöllisiä muutoksia. Näitä ei ole tehty. Käynnissä olevan kunta- ja palvelurakennehankkeen yhteydessä siihen olisi kuitenkin oiva tilaisuus.

Esimerkiksi pääministeri Vanhanen on voimakkaasti puhunut tilaaja-tuottajamallin edistämisen puolesta. Nyt hänellä on todellinen tilaisuus vastata omaan huutoonsa. Kuntauudistuksen yhteydessä tulisikin muuttaa ainakin kunta- ja erikoissairaanhoitolakia, poistaa poliitikot HUS:n ja muiden erikoissairaanhoidon kuntayhtymien hallinnosta ja valita tilalle puhtaat ammattihallitukset.

Poliitikkoja tarvitaan siellä, missä tehdään poliittisia päätöksiä. Sen sijaan poliitikkoja ei tarvita siellä, missä tavoitteena on vain organisoida tietty toiminta mahdollisimman järkevästi.

Jan Vapaavuori
kansanedustaja (kok)
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja
jan.vapaavuori@eduskunta.fi