Kirjoitukset

Eduskunnan optiokeskustelu aiheuttanut vahinkoa valtiolle, Taloussanomat, Mielipide

Eduskunnan talousvaliokunta on ottanut käsiteltäväkseen kysymyksen Fortumin optiojärjestelyistä, vaikka sen ei pitäisi mitenkään sille kuulua. Eräät merkittävät poliittiset vaikuttajat ovat vaatineet taannehtivaa puuttumista erityislaein yhtiön johdon palkkausehtoihin. Samoin on spekuloitu optioetuuksien kohtuullistamisilla, vedottu vapaaehtoiseen luopumiseen laillisesti hankituista etuuksista ja vaadittu kaikkien linjausten mukaisesti toimineita ministereitä vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Esitetyt lausunnot ovat käsittämättömiä. Lisäksi on selvää, että ne horjuttavat vakavasti uskoa siihen, että poliittinen järjestelmä asianmukaisten corporate governance -linjausten mukaisesti ei puutu yhtiöiden operatiiviseen toimintaan tai yleisiin toimintaedellytyksiin. Pörssiyhtiön johtamisen ja ohjaamisen tulisi olla liiketoimintaa, ei politiikkaa.

Yhtiöiden pörssiin viemisellä tavoitellaan lähinnä kahta asiaa: yhtiön oman pääoman huollon edistämistä sekä edellytysten luomista omistuspohjan laajentamiselle. Tämä koskee myös valtiota niissä pörssiyhtiöissä, joilla sillä on merkittävä omistus.

Sekä oman pääoman huolto että omistuksen tarkoituksenmukainen keventäminen edellyttävät suurten institutionaalisten sijoittajien luottamusta yhtiöön. Kun kyse on valtionyhtiöistä (tai yhtiöistä, joissa valtiolla on merkittävä vähemmistöosuus), sijoittajien kannalta on olennaista, ettei yhtiöiden toiminnassa ole tavanomaisten markkinataloudellisten intressien ohella tai sijasta muita poliittisia, alueellisia tai vastaavia motiiveja. Yksi optiojärjestelyjen kiistaton etu onkin se, että ne sitouttavat yhtiön johdon ja omistajat samansuuntaisiin tavoitteisiin. Varsinkin pörssissä noteerattujen valtionyhtiöiden sekä valtion osaomistusyhtiöiden kannalta tällä on tärkeä signaaliarvo sen vähentäessä niihin jo lähtökohtaisesti kohdistuvia pääomamarkkinoiden epäluuloja.

Sama logiikka toimii valtion realisoidessa osakeomistuksiaan. Valtion pitäisi tällä hetkellä olla aktiivinen toimija osakemarkkinoilla. Poliittisten irtopisteiden keräilijät ovat kuitenkin lausunnoillaan ruokkineet sijoittajien nihkeää suhtautumista valtionyhtiöihin, mikä ei voi olla heijastumatta saataviin myyntituloihin.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan periaatepäätökset lähtevät siitä, että ”valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden ylimmän johdon palkkausehtojen tulee olla vertailukelpoiset kilpailijoihin nähden, jotta nämä yhtiöt pystyvät kilpailemaan mahdollisimman pätevien liikkeenjohtoresurssien rekrytoinnissa”. Julkisen keskustelun vauhdittamat vaatimukset tämän valtion omistajapolitiikan peruslinjauksen muuttamiseksi olisivat toteutuessaan kohtalokkaita. Optiojärjestelyt eivät ole katoamassa. Valtio-omistajan yksipuolinen aseidenriisunta tällä saralla vahingoittaakin vain valtionyhtiöitä ja valtiota itseään.

On selvää, että huippujohtajien huipputulot ovat kansalaismielipiteen kannalta ongelmallinen kysymys. Yhtä selvää pitäisi kuitenkin olla, että eduskunnan ryhtyessä koko parlamentaarisella arvovallallaan taivastelemaan asiaa ja esittämään mitä pöyristyttävimpiä vaatimuksia, niin valtionyhtiöt, valtio kuin koko kansantalouskin kärsivät selvää vahinkoa. Julkinen keskustelu optioista kuuluu toimivaan demokratiaan, vastuullisten tahojen vastuuttomat vaateet eivät.

Jan Vapaavuori
kansanedustaja (kok)
Helsinki