Blogi

Yritysverokohellus punamullan tapaan

Punamultahallituksen joukot ennustivat alkukesän verokeskustelussa, ettei tehty yritysverouudistus jää pitkäikäiseksi, koska kansainvälinen verokilpailu pakottaa palaamaan siihen piakkoin. Hallituksen johtopäätös on varmaan oikea, mutta syy väärä. Punamullan läpi runnoma uudistus on yksinkertaisesti liian monimutkainen, sekava ja vaikeasti ymmärrettävä.

Uusi verojärjestelmä on monimutkainen ja sisältää useita poikkeuksia. Kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa niin yrittäjille, omistajille kuin sijoittajillekin. Tuhansien pk-yritysten kirjanpitäjillekin uudistus lienee liian vaikea. Verotoimistojen ratkaisutkin tullevat eroamaan toisistaan. Tuloksena on valtava määrä epävarmuutta ja epätietoisuutta sekä epätarkoituksenmukaista verosuunnittelua. Tämä aiheuttaa yrittäjille päänvaivaa ja kustannuksia ja on poissa varsinaisesta toiminnasta eli yrittämisestä. Kansakunta kärsii. Verojuristit ja huipputilintarkastajat sen sijaan iloitsevat – aiheesta.

Porvarihallitus 90-luvun alun edellisessä yritysverouudistuksessa verokantoja alennettiin olennaisesti, mutta verotulot valtiolle kasvoivat tästä huolimatta huimasti. Tämä johtui siitä, että järjestelmä oli selkeä ja yksinkertainen ja kannusti yrittäjyyttä. Hyvä uudistus siis alensi veroja, mutta kasvatti verotuloja (näin tapahtui muuten myös hiljattain tehdyssä autoveron alennuksessa).

Ihan samasta on kyse nytkin. Jos uudistus kannustaisi yrittäjyyteen ja valaisi uskoa suomalaiseen yritystoimintaan, se loisi elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja sekä innostaisi yrittämään ja ottamaan riskejä. Ja jos näin kävisi, se olisi tuottoisa niin yrityksille kun yhteiskunnallekin, joka hyötyisi niin kasvavista verotuloista kuin työllisyyden paranemisesta. Mitään merkkejä tällaisesta kehityksestä ei kuitenkaan näy.

Punamultahallitus mainostaa, että uudistus laskee yritysten veroja, jota sen tekeekin – tosin ei kaikkien yritysten kohdalla. Hallitus surkuttelee kuitenkin samalla sitä, että valtion verotulot alenevat. Tämä puolestaan kuvaa sitä, että hallitus ei itsekään usko uudistuksen positiivisiin vaikutuksiin. Juuri tästä on kysymys. Yritysverouudistus on niin monimutkainen, ettei suomalainen yrittäjä ota siitä selkoa ilman laajaa asiantuntija-apua ja niin huono, ettei sen edes odoteta piristävän Suomen taloutta. On selvää, että yritysverotukseen joudutaan pian palaamaan.

P.S. Voimassa oleva verojärjestelmä suosii suomalaisia yrityksiä ja suomalaista omistajuutta. Nyt suomalaiseen talonpoikaan ja työmieheen perinteisesti ankkuroitunut punamulta mursi tämän hyvän lähtökohdan. Uusi malli ei ole edes neutraali, vaan suorastaan syrjii kotimaista. Kateusajattelun sumentama hallitus tuntuu ajattelevan, että jos jonkun tässä maailmassa on pakko rikastua, olkoon se sitten ulkomaalainen. ”Suosi suomalaista” on nyt ”suosi ulkomaista”. Miettikääpä sitä!

Jan Vapaavuori
kansanedustaja (kok)
jan.vapaavuori@eduskunta.fi