Uutiset

Vapaavuori tyrmää ajatukset ruuhkamaksusta

Helsingin suurimman poliittisen ryhmän Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jan Vapaavuori tyrmää HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenrannan esityksen ruuhkamaksujen käyttöönotosta pääkaupunkiseudulla. Helsingissä tiistaina puhuneen Vapaavuoren mukaan kyse olisi ainoastaan rangaistuksenluonteisesta lisäverosta muutoinkin korkeiden asumis- ja elinkustannusten vaivaamalla pääkaupunkiseudulla.

Vapaavuori ihmettelee Vihreiden ja HKL:n johdon yhteistä agendaa ja kiinnittää huomiota siihen, että HKL:n toimitusjohtajan tulee kaupungin korkeana virkamiehenä vaalia kaupungin kokonaisetua, eikä pyrkiä peittelemään oman virastonsa ongelmia päättömillä ja vain yhdestä näkökulmasta heppoisin perustein tehdyillä ehdotuksilla.

Ruuhkamaksuja on perusteltu sillä, että ne houkuttelisivat autoilijoita joukkoliikenteen käyttäjiksi. Houkuttelu on Vapaavuoren mukaan huono sana kuvaamaan liikenteen hankaloittamista ylimääräisillä maksuilla. Paremminkin kyse on pakottamisesta tai taloudellisesta pakko-ohjauksesta. Muita liikennemuotoja päähän potkivat erilaiset aluetulli- ja ruuhkamaksut eivät ole oikea tapa vaikuttaa asiaan, vaan joukkoliikenteen tulee pystyä pärjäämään omilla ehdoillaan.

Uudet maksut vain nostaisivat seudulla toimivien yritysten kustannuksia ja heikentäisivät keskustan vetovoimaa. Maksut nostaisivat myös pääkaupunkiseudun asukkaiden jo muutenkin korkeita elinkustannuksia. Lisämaksuilla olisi suora kielteinen vaikutus erityisesti sellaisten yritysten työllistämismahdollisuuksiin, joille liikkuminen ja tavarantoimitukset ovat välttämättömiä, minkä lisäksi ne ohjaisivat väistämättä yritysten investointi- ja sijoittautumispäätöksiä maksualueiden ulkopuolelle. Liikenteessä ei ole kysymys pelkästään liikenteestä, vaan myös alueen kilpailukyvystä, investointien ohjautumisesta, palvelujen sijainnista ja työpaikoista.

Helsingin Kauppakamari teetti syksyllä 2002 selvityksen, jossa haastateltiin 10 pk-seudulla toimivaa eri alojen yritystä. Laskelmien perusteella yksistään haastatelluille 10 yritykselle aiheutuisi vuosittain yhteensä noin miljoonan euron lisäkustannukset. Koko seudun osalta kustannukset kasvaisivat arviolta 50-90 miljoonaan euroon vuodessa. Yritysten ja yksityisten kustannukset olisivat kaikkiaan arviolta jopa 100-200 miljoonaa euroa vuodessa.

Erilaisista ruuhkamaksuista ja ylipäätänsä autoilun vaikeuttamisesta on tullut vihreiden lempilapsi. Kaikki tuntuu olevan paremmin, mitä hiljempaa autot saavat ajaa tai mitä kalliimpaa autoilusta tehdään. Yksityisautoilun vihaamisessa ei tunnu olevan mitään rajaa, Vapaavuori toteaa.

Vapaavuori korostaa kokoomuksen sitoutumista sujuvan ja vetovoimaisen joukkoliikenteen kehittämiseen Helsingissä. Yhden liikennemuodon kilpailukyky ei kuitenkaan voi perustua toisen liikennemuodon käyttäjiltä kerättäviin raippamaksuihin.