Blogi

Ideologiset syyt estävät työllisyyden parantamista

Punamultahallitus epäilee jo itse omaa työllisyystavoitettaan. Tuoreessa valtion kehysselonteossa todetaan lisäksi, että budjettitalous tulee pysymään alijäämäisenä koko vaalikauden, ja että tavoite valtiontalouden tasapainosta vaalikauden lopussa näyttää jäävän saavuttamatta. Tämä on pitkälti seurausta huonosta työllisyyskehityksestä. Hallituksen täydellinen epäonnistuminen työlli-syyspolitiikassaan romuttaa siis myös hallituksen pitkän linjan tasapainotavoitteen.

Hallitusohjelman mukaan valtion talouden tasapainon saavuttaminen on tärkeää, jotta ”julkinen talous voisi lähivuosikymmeninä selviytyä väestön ikääntymisen myötä kasvavista vastuistaan”. Hallituksen epäonnistuminen työllisyyspolitiikassa johtaa siis epäonnistumiseen valtiontalouden tasapainon saavuttamisessa, mikä puolestaan uhkaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa väestön ikääntyessä. Uhka on erityisen vakava, koska väestö ikääntyy Suomessa nopeimmin koko Euroopassa.

Kokoomus on esittänyt useita keinoja työllisyyden parantamiseksi. Tuloverokevennysten jatkaminen, yritysverouudistuksen muuttaminen kotimaista omistusta ja investointeja suosivammaksi, työvoimavaltaisten palvelualojen työllistämiskustannusten keventäminen ja kotitalousvähennyksen parantaminen ovat näistä esityksistä päällimmäiset. Kokoomuksen ohella myös keskeiset tutkimuslaitokset ja etujärjestöt ovat tukeneet näitä toimia. Kun jopa hallituksen omat keskeiset virkamiehet ovat useissa yhteyksissä puhuneet näiden toimien puolesta, on vaikea välttyä vaikutelmalta, että hallituksella on ideologisia syitä olla toteuttamatta sellaisia toimia työllisyyden parantamiseksi, joita lähes koko muu yhteiskunta pitää arvossa.

Hallituksen on ymmärrettävä, että tuloverokevennykset luovat talouskasvua eivätkä uhkaa hyvinvointia. Hallituksen on ymmärrettävä, että kansakunnan kilpailukyky edellyttää yrityksille suotuisaa liiketoimintaympäristöä ja mm. kilpailukykyistä yritysverotusta kateusajattelun sijasta. Hallituksen on ymmärrettävä, että palvelualojen työllistämiskynnyksen alentaminen on panostus työllisyyteen eikä tulonsiirto yrittäjille. Hallituksen on ymmärrettävä, että kotitalousvähennyksen parantaminen ei vie maata piikayhteiskuntaan, vaan luo vaurautta. Sosialidemokraattisten menneen maailman ihanteiden ja työllisyyden ollessa vastakkain kansakunnan etu on, että työllisyys asetetaan ykkössijalle.