Blogi

Helsingin talousarvioehdotus odotetun vaikea

Helsingin kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen tänään julkistama talousarvioehdotus on esitettyjen säästöjen osalta rankka. Esitys perustuu käyttötalouden puolella 5 prosentin reaalisiin säästöihin, mikä on enemmän kun 1990-luvun alun lama-aikana.

Erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetustoimen säästöt ovat vaikeita ja suhteessa tämän vuoden käyttöennusteeseen koko lailla huimia. Säästöjen toteuttaminen ilman niitä tukevia merkittäviä rakenteellisia uudistuksia on hankalaa. Kaupungin poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa onkin tarkkaan arvioitava jo tehtyjen sekä valmisteilla olevien uudistusten vaikutus siten, ettei hyväksyttävä budjetti muodostu epärealistiseksi ja peruspalvelujen turvaamisen kannalta kohtuuttomaksi. Samalla on olennaista, että kaupunki jatkaa johdonmukaista linjaansa taloutensa sopeuttamiseksi vallitseviin realiteetteihin.

Kaiken kaikkiaan kaupunginjohtaja Siitosen budjettiesitys on odotusten mukainen ja vastaa kaupunginhallituksen aiempaa raamipäätöstä. Tältä osin esitys antaa hyvän pohjan tuleville poliittisille neuvotteluille.

Kaupungin kurja taloustilanne on pitkälti riippuvaista valtiovallan toimenpiteistä. Pääkaupungin tulevan rahoituspohjan turvaamiseksi on elintärkeää, että lisäleikkauksilta pidättäydytään, ja että yhteisöveron jakoon ei tehdä hallitusohjelmassa uumoiltuja muutoksia. Helsingin ja koko maan kannalta on olennaista, että kunnilla säilyy oikeus yhteisöveroon. Asialla on sen taloudellisen ulottuvuuden osalta merkittävä elinkeinopoliittinen merkitys. Mikäli kunnilta poistetaan kannustin houkutella yrityksiä alueelleen, syntyvät tappiot ulottuvat huomattavasti Helsinkiä ja muuta pääkaupunkiseutua laajemmalle.

Helsingin on kuitenkin myös pystyttävä tehostamaan omaa palvelutuotantoaan peruspalvelujen tasoa vaarantamatta. On ensiarvoisen tärkeää, että kaupunki aiempaa huomattavasti selkeämmin keskittyy omiin ydintehtäviinsä etsien tukitoiminnoilleen eri tavoin vaihtoehtoisia tuottamistapoja. Palvelujen tuottamisessa puolestaan on harjoitettava monimuotoisempaa lähestymistapaa, mikä lisää kuntalaisten valinnanvapautta, tehostaa palveluja ja vähentää kustannuksia ilman että palvelujen laadusta täytyy tinkiä.

Jan Vapaavuori
Kansanedustaja
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen

Kannanotto 26.9.2003