Blogi

Hallitus taantumuksen etulinjassa myös koulutuspolitiikassa

Demarivetoinen opetusministeriö haluaa lapset takaisin lähikouluihin. Lähikoulu kuulostaa romanttisidylliseltä paikalta, joka on paras opinahjo nuorelle sijaintinsa perusteella. Kokoomusjohtoisen koulutuspolitiikan aikaan koululaisille annettiin kuitenkin mahdollisuus valita muukin kuin lähin koulu. Lahjakkaille oppilaille annettiin vapaus vaihtaa kouluun, jossa esim. musiikin, kuvaamataidon, liikunnan tai kielten opetusta on enemmän tarjolla. Lähikoulu ja sen arvostus on hieno asia, mutta niin on valinnanvapauskin. Käytännössä hallituksen linjaukset tarkoittavatkin koulutuspolitiikan täyskäännöstä yksilöä arvostavana valinnanvapauden korostamisesta yhteiskunnan kaikkivoipaisuutta ja systeemiä korostavan sanelun tielle.

Taustalla on ymmärrettävä huoli heikommin menestyvien koulujen lisääntymisestä. Heikkoja oppilaita on onneksi vähän, mutta harmiksi niin on osaajiakin. Suunnitelmat rajoittaa ns. erikoiskoulujen valintakokeita ja siirtää voimavaroja hyviltä kouluilta huonommin menestyville on sitä samaa tasapäistävää koulutuspolitiikkaa, josta on vuosien ajan pyritty eroon. Heikommin menestyvien koulujen tasoa tulee nostaa, mutta se ei saa olla pois paremmin menestyviltä kouluilta eli viimekädessä oppilailta itseltään.

Vasemmistovetoinen koulutuspolitiikka yhdistettynä keskustalaiseen aluepolitiikkaan on harppaus menneisyyteen. Hallitus ei enää antaisi parempien oppilaiden edetä nopeammin, vaikka siihen olisi kyvykkyyttä. Tuntuu olevan parempi, että kaikki opiskelisivat hitaimman mukaan.

Kunnat tukevat jo nyt huonommin menestyviä kouluja. Päätösvalta tulee säilyttää jatkossakin kunnilla, eikä valtion ole syytä sorkkia esim. valtionosuuksia paremmin olosuhteita huomioonottavaksi. Kaikki koulut eivät voi koskaan olla täysin samantasoisia. Myöskään pidemmät ja sitä myötä kalliimmat koulumatkat ovat turha huolen aihe, koska monissa kaupungeissa muita kuin lähikoulun matkoja ei ole korvattu enää vuosiin.

Jan Vapaavuori
Kansanedustaja
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen