Blogi

Helsingin sopeuttamiskomitean selvitettävä myös yksityistämistä, Kannanotto

Helsingin kaupunginhallitus asetti 3.3. komitean ”talouden sopeuttamisen edellyttämien kehittämistoimenpiteiden suunnittelua varten”. Kokoomus tervehtii myönteisesti komitean asettamista. Helsingin talous sukeltaa pahemmin kuin 1990-luvun alun lama-aikana. Pääosin valtion toimenpiteistä johtuvat talousongelmat ovat pakottaneet Helsingin ennätyssäästöihin, joista ei yksinkertaisesti selvitä ilman merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

Talouden sopeuttaminen ja rakennemuutoksen toteuttaminen pakottaa kaupunkia myös miettimään omaa rooliaan. Kaupungin tulisikin yksityisten yritysten tavoin selvittää itselleen omat ydintehtävänsä ja keskityttävä niihin. Tässä yhteydessä on välttämätöntä, että kaupunki pohtii myös sellaisten toimintojensa myyntiä, jotka eivät suoraan liity kaupungin perustehtäviin kaupunkilaisten palvelujen tuottamisessa.

Helsingin tuleekin ennakkoluulottomasti tutkia omaa tasettaan ja paikallistaa sieltä ne osat, jotka toimivat vapaasti kilpailluilla markkinoilla, ja joihin ei liity yhteiskunnallista erityisintressiä. Sosialidemokraattisesta ajattelusta, jossa kaikki mahdollinen pyritään haalimaan julkisen vallan tehtäväksi, on luovuttava. Kaupunki ei enää voi ikuisiksi ajoiksi takertua kaikkiin toimintoihinsa vain sen takia, että virkamieskunta ei halua luopua mistään tai sen takia, että lyhytnäköinen ammattiyhdistyspolitiikka vastustaa kaikkea yksityistämistä jo periaatteellisista syistä.

Yhteiskunnan peruspalvelut tulee taata kuntien toimesta. Merkittävän osan kunnat myös tuottavat itse, mutta varsinkin lukuisat oheistoiminnot tulee kilpailuttaa. Helsingin esimerkiksi on yksityistettävä mm. pesulansa ja ruokapalvelukeskuksensa vain pari esimerkkiä mainitakseni. Molemmilla aloilla on toimivat ja hyvin kilpaillut markkinat. Molemmilla aloilla löytyy kaupunkia tehokkaampia ja laadukkaampia palveluntarjoajia, jotka vieläpä ovat erikoistuneet juuri pesemiseen tai ruoanlaittoon. Lopputuloksena olisi luonnollisesti myös hintojen halpeneminen. On täysin järjen vastaista, että kaupunki kynsin hampain pitää kiinni näistä toiminnoistaan, kun jopa merkittävä osa bussiliikenteestä on pystytty kilpailuttamaan.

Kaikelle varallisuudelle on aina olemassa myös vaihtoehtoinen käyttö. Helsinki leikkaa 40 prosenttia investoinneistaan. Moni koulu ja päiväkoti jää rakentamatta tai peruskorjaamatta. Välttämättömien investointisupistusten lisäksi investoinnit pitää pistää myös kiertämään. Tuottamattomiin ja huonosti perusteltuihin investointeihin sitoutuneet varat on vapautettava ja sijoitettava uudelleen kaupungin perustehtävien kannalta tarpeellisempiin hankkeisiin. Valtio on ymmärtänyt tämän jo ajat sitten – nyt olisi myös Helsingin aika herätä 2000-luvulle. Jos esitykset eivät tule virkamieskunnalta, ne on luottamusmiesten tehtävä. On toivottavaa, että asetetulla komitealla riittää tähän poliittista rohkeutta.

On täysin mieletöntä, jos homekoulut jäävät korjaamatta tai terveyskeskusinvestoinnit tekemättä sen takia, että Helsinki haluaa pestä lakanansa tai kokata risottonsa itse.

Jan Vapaavuori
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen